Elisabeth Aarseth

Elisabeth Aarseth

seksjonssjef

Elisabeth er samfunnsøkonom fra UiO. Hun har arbeidet i DFØ fra 2008, og har siden juni 2018 vært seksjonssjef i seksjon for utredning og analyse. I DFØ arbeider hun med utredninger og samfunnsøkonomiske analyser, og hun brenner for bedre beslutningsgrunnlag i staten! Hun var blant annet med i arbeidet med å lage veiledere for utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser, og satt i sekretariatet til NOU 2012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser.

Seksjon for utredning og analyse

Publiserte innlegg

Suksessfaktorer for utredningsarbeidet

Hva kjennetegner et vellykket utredningsarbeid? Det er mange som er usikre på hvilke tiltak som skal utredes, og mye tyder på at flere kan få bedre rutiner for hvordan de jobber med utredninger. En smart organisering av dette arbeidet er en god investering for enhver virksomhet.

Les videre

Når det ikke er tid til å utrede

Formålet med utredningsinstruksen er å fremskaffe et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Men instruksen åpner opp for å legge til grunn for mindre grundige utredninger og forenkle høringsprosessen når vi står ovenfor akutte situasjoner.

Les videre

Statlige tiltak utredes for dårlig – hvorfor er det så vanskelig?

DFØs nylige rapport om kvaliteten på utredninger av statlige tiltak viser at det er betydelige utfordringer ved utredninger av statlige tiltak. Det er et klart forbedringspotensial med å etterleve utredningsinstruksen. Den største svakheten knytter seg til kravet om å utrede flere alternative tiltak: I stor grad er det bare ett tiltak som utredes.

Les videre

Skal forvaltningen først og fremst være faglig eller lojal?

Forvaltningen lever i krysspress mellom fag og politikk, og om man ikke holder tunga rett i munnen, kan pressede situasjoner bli enda vanskeligere. Men det finnes heldigvis retningslinjer som skal gjøre det enklere for både statsråder og fagfolk å kjenne til sine roller og plikter.

Les videre

Slik har Arkivverket og Politidirektoratet lykkes med utredninger

Er du nysgjerrig på hvordan andre har lykkes med å utrede statlige tiltak? Er det fallgruver du bør forsøke å unngå? Og lurer du på hvilke faktorer som kan være utslagsgivende for å komme frem til gode beslutningsgrunnlag?

Les videre

Ny virkelighet, gammelt regelverk

Regelverk skal beskytte oss mot uheldige risikomomenter og samtidig gi godt med spillerom for innovasjon og utvikling. Digitalisering skjer raskt og skaper store endringer i samfunnet – hvordan skal vi håndtere det på best mulig måte for samfunn og enkeltmennesker?

Les videre

Er det noe poeng å utrede regelverk som besluttes i EU?

En betydelig del av norsk lovgivning er basert på EU/EØS-regler som vedtas i EU. Skal Norge bruke ressurser på å utrede tiltak som vi selv ikke foreslår og som utvikles og besluttes i EU?

Les videre

Ny sjekkliste hjelper deg å kvalitetssikre utredninger

Hvordan kan du vite om utredningen din er god nok? Vi vet at mange strever med dette. Derfor er det en glede å kunne presentere en ny sjekkliste som skal gi deg en bedre forståelse av hvordan man kan jobbe med utredninger i praksis.

Les videre

Pressen må også kjenne utredningsinstruksen

Flere og flere journalister får øynene opp for utredningsinstruksen. I forrige uke ble Trine Eilertsen tildelt prisen for Årets meningsbærer blant annet for sitt engasjement for nettopp utredningsinstruksen, og pressen har nylig vært på seminar hos oss for å lære om den.

Les videre

Hva kreves av en god utredning?

På kurs og innlegg vi holder om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse, er det en ting som mange lurer på: «Finnes det noen eksempler på gode utredninger?»

Les videre

Fant du det du lette etter?