Elisabeth Aarseth

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Elisabeth er samfunnsøkonom fra UiO. Hun har arbeidet i DFØ fra 2008, og har siden juni 2018 vært seksjonssjef i seksjon for utredning og analyse. I DFØ arbeider hun med utredninger og samfunnsøkonomiske analyser, og hun brenner for bedre beslutningsgrunnlag i staten! Hun var blant annet med i arbeidet med å lage veiledere for utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser, og satt i sekretariatet til NOU 2012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser.

Seksjon for utredning og analyse

Publiserte innlegg

Hvordan gjøre bedre vurderinger av hva som vil skje i fremtiden

Når vi utreder statlige tiltak, handler mye om å forsøke å forutse fremtiden. Vi skal gi kvalifiserte vurderinger av hva som vil skje fremover dersom vi gjennomfører tiltak, og dersom vi ikke gjennomfører tiltak.

Les videre

Hva kjennetegner de gode prioriteringene?

I dag, 8. oktober, legges statsbudsjettet for 2019 frem. En begivenhet som har høy interesse og som angår oss alle. Hvor mye velger regjeringen å bruke av vår felles pengesekk? Hvilke prioriteringer har de gjort, og hvor skal pengene gå?

Les videre

Gjelder utredningsinstruksen deg?

– og hvor kan du lære mer om den?

Les videre

Fant du det du lette etter?