Elisabeth Aarseth

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Elisabeth er samfunnsøkonom fra UiO. Hun har arbeidet i DFØ fra 2008, og har siden juni 2018 vært seksjonssjef i seksjon for utredning og analyse. I DFØ arbeider hun med utredninger og samfunnsøkonomiske analyser, og hun brenner for bedre beslutningsgrunnlag i staten! Hun var blant annet med i arbeidet med å lage veiledere for utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser, og satt i sekretariatet til NOU 2012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser.

Seksjon for utredning og analyse

Publiserte innlegg

Slik har Arkivverket og Politidirektoratet lykkes med utredninger

Er du nysgjerrig på hvordan andre har lykkes med å utrede statlige tiltak? Er det fallgruver du bør forsøke å unngå? Og lurer du på hvilke faktorer som kan være utslagsgivende for å komme frem til gode beslutningsgrunnlag?

Les videre

Ny virkelighet, gammelt regelverk

Regelverk skal beskytte oss mot uheldige risikomomenter og samtidig gi godt med spillerom for innovasjon og utvikling. Digitalisering skjer raskt og skaper store endringer i samfunnet – hvordan skal vi håndtere det på best mulig måte for samfunn og enkeltmennesker?

Les videre

Er det noe poeng å utrede regelverk som besluttes i EU?

En betydelig del av norsk lovgivning er basert på EU/EØS-regler som vedtas i EU. Skal Norge bruke ressurser på å utrede tiltak som vi selv ikke foreslår og som utvikles og besluttes i EU?

Les videre

Ny sjekkliste hjelper deg å kvalitetssikre utredninger

Hvordan kan du vite om utredningen din er god nok? Vi vet at mange strever med dette. Derfor er det en glede å kunne presentere en ny sjekkliste som skal gi deg en bedre forståelse av hvordan man kan jobbe med utredninger i praksis.

Les videre

Pressen må også kjenne utredningsinstruksen

Flere og flere journalister får øynene opp for utredningsinstruksen. I forrige uke ble Trine Eilertsen tildelt prisen for Årets meningsbærer blant annet for sitt engasjement for nettopp utredningsinstruksen, og pressen har nylig vært på seminar hos oss for å lære om den.

Les videre

Hva kreves av en god utredning?

På kurs og innlegg vi holder om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse, er det en ting som mange lurer på: «Finnes det noen eksempler på gode utredninger?»

Les videre

Nettverksmøter skaper tverrfaglig samarbeid

Forrige uke, tirsdag 12. desember, arrangerte vi i Direktoratet for økonomistyring et møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse. I dette nettverket er det medlemmer fra departementer og andre statlige virksomheter som jobber med samfunnsøkonomiske analyser eller interesserer seg for fagfeltet.

Les videre

Hvordan gjøre bedre vurderinger av hva som vil skje i fremtiden

Når vi utreder statlige tiltak, handler mye om å forsøke å forutse fremtiden. Vi skal gi kvalifiserte vurderinger av hva som vil skje fremover dersom vi gjennomfører tiltak, og dersom vi ikke gjennomfører tiltak.

Les videre

Hva kjennetegner de gode prioriteringene?

I dag, 8. oktober, legges statsbudsjettet for 2019 frem. En begivenhet som har høy interesse og som angår oss alle. Hvor mye velger regjeringen å bruke av vår felles pengesekk? Hvilke prioriteringer har de gjort, og hvor skal pengene gå?

Les videre

Gjelder utredningsinstruksen deg?

– og hvor kan du lære mer om den?

Les videre

Fant du det du lette etter?