Arnulf Eriksen

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Arnulf har vært ansatt i DFØ fra juni 2011 og har fagansvaret for drift og utvikling av statsregnskapet. Det er i dag rundt 300 virksomheter og fond som hver måned rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Arnulf har bidratt til at vi ser en helt ny åpenhet rundt publisering av tall fra statsregnskapet. Han har også lang fartstid fra privat sektor, der han i en årrekke har jobbet med fagfelt som regnskap, økonomi og administrasjon. Han er utdannet siviløkonom.

Seksjon for statlig regnskapsføring

Publiserte innlegg

Digitalisering av statsregnskapet skaper mer demokrati

Statsregnskapet beveger seg inn i den digitale verden. I de siste årene er mye av grunnarbeidet gjort for at det skal kunne tas ennå noen skritt videre fremover.

Les videre

Det skal være lett å se hva skattepengene går til

Norge er blant de mest åpne i verden om sin pengebruk, og regjeringen vil gjøre enda mer data tilgjengelig. Det er fordi åpenhet i bunn og grunn handler om informasjons- og ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll med forvaltningen.

Les videre

SRS – den stygge andungen?

Statlige regnskapsstandardene (SRS) har av flere gjerne blitt sett på som «den stygge andungen» når statlige virksomheter skal utarbeide og presentere virksomhetsregnskap. Med tid og erfaring vil man få mer forståelse for hvilken økte nytteverdi SRS kan gi i virksomhetsstyringen.

Les videre

Er danskene flinkere enn oss i budsjettering?

Danskene som har jobbet mye med sitt nye budsjettsystem, det fikk vi høre om på nordisk statsregnskapssjefsmøte i høst. Men hva kan vi lære av dem?

Les videre

Kan UH-sektoren ha nytte av statsregnskapet.no?

I sommer hadde UH-sektoren sitt årlige Agresso brukerforum. Hovedtematikken på disse møtene er å diskutere problemstillinger i regnskapsarbeidet der fellesnevneren er at alle benytter funksjonaliteten i Agresso. Her var jeg med å holde et innlegg hvor DFØ presenterte en oppdatert versjon av publiseringsløsningen for tall fra statsregnskapet.no.

Les videre

Ny versjon av statsregnskapet.no

I sommer var jeg med å arrangere et frokostseminar hvor DFØ presenterte en oppdatert versjon av publiseringsløsningen for tall fra statsregnskapet, med bedre funksjonalitet for sammenlikning av virksomheter.

Les videre

Hvordan staten bruker skattepengene dine

Interessen min for hvordan skattepengene mine brukes har alltid vært til stede. Nå har jeg vært med å utforme et nettsted hvor du med enkle grep kan grave i tall fra alle statlige virksomheter.

Les videre

Fant du det du lette etter?