Bli med å utforske nye arbeidsmåter i Oppdragslaboratoriet

Bli med å utforske nye arbeidsmåter i Oppdragslaboratoriet

Oppdragslaboratoriet er tilbake! Et nyutviklet kompetansetiltak for mer utforskende arbeidsmåter i forvaltningen.

Om Oppdragslaboratoriet

Oppdragslaboratoriet består av fire arbeidssamlinger, eller sprinter. På de fire sprintene blir du introdusert for og jobber med ulik metodikk hentet fra designfeltet, PolicyLab-området og aksjonslæring. Du jobber i en tverrfaglig og tverrdepartemental oppdragsgruppe, med et konkret oppdrag, i løpet av hele perioden Oppdragslaboratoriet varer. Problemstillingene som danner oppdragene skal hentes fra samfunnsutfordringer som både er komplekse og sektorovergripende, slik som for eksempel FNs bærekraftsmål.

I Oppdragslaboratoriet jobber du deg gjennom fire faser i utforskende arbeid. Det handler om å kartlegge bredt for å forstå, om å utforske ulike perspektiver for å utvide problemforståelsen og om å konkretisere og teste. Vi utvikler ny praksis gjennom å teste ny metodikk, løse konkrete oppdrag i samarbeid og reflektere sammen over måten vi jobber på.  

Kriterier for deltakelse:

Høsten 2023 er målgruppen for Oppdragslaboratoriet ansatte i departementene. Oppdragslaboratoriet vil være nyttig for deg som arbeider med tverrgående oppgaver, prosesser, politikkutvikling eller utredningsarbeid. Du bør være utviklingsorientert og opptatt av kompetansedeling. Det vil være en fordel om du har noe erfaring med å lede prosesser eller prosjekter, men det er ingen forutsetning. Skal du i gang med et konkret interdepartementalt arbeid vil vi gjerne vite om det.

For å få mest mulig ut av Oppdragslaboratoriet ønsker vi en bredt sammensatt deltakergruppe. Dette vil vi ta hensyn til når vi ser på sammensetningen i kullet. Det er 30 plasser i høstens kull.

Praktisk informasjon:

  • Sprint 1: 10.10 klokken 09.00 - 15.45 og 11.10 klokken 09.00 - 12.30
  • Sprint 2: 24.10 klokken 09.00 - 15.45
  • Sprint 3: 8.11 klokken 09.00 - 15.45 og 9.11 klokken 09.00 - 12.30
  • Sprint 4: 21.11 klokken 09.00 - 15.45

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene. Oppdragslaboratoriet vil i hovedsak gjennomføres på Økern Portal, sentralt i Oslo. Alt materiell som brukes på samlingene vil deles med deltakerne til fri bruk i eget arbeid.

Pris

Det er gratis å delta på Oppdragslaboratoriet.

Sted

DFØ Oslo - Økern Portal - Inngang C
Lørenfaret 1
0585 Oslo
Norge

Dato
10. okt. 2023 kl. 09.0015.45
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Ingrid Mørk
ingrid.mork@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.