Hopp til hovedinnhold
Ledernytt om økonomitjenester - mai 2022

Ledernytt om økonomitjenester - mai 2022

DFØ HR er klar for utrulling

DFØ HR er et helhetlig, modulbasert system som dekker hele medarbeiderens livsløp og støtter virksomhetens HR-prosesser. Modulene vi tilbyr er HR-kjerne, rekruttering, onboarding, medarbeiderutvikling og læring.

Vi er nå klare til å starte utrullingen av DFØ HR. Første utrulling starter tredje kvartal i år, med lansering i februar eller mars 2023.

Vil du vite mer om systemet? Meld deg på A-Å-gjennomganger for å høre mer om DFØ HR og hva som kreves for å ta det i bruk:

Les mer om DFØ HR

Innføring av obligatorisk SRS

De første åtte virksomhetene som skal endre føringsprinsipp per 1. januar 2023 er godt i gang med innføringsaktiviteter.

Vi er også i dialog med departementene for å få på plass en foreløpig inndeling i de fremtidige puljene som skal være klar før sommeren.

Les mer om innføring av obligatorisk SRS

Ny portal for tilganger i Unit4 ERP

Tilgangsportalen er en ny tjeneste hvor dere selv kan administrere tilganger for egne ansatte i Unit4 ERP. Her kan dere se, bestille, endre og slette tilganger – og oppdateringene skjer umiddelbart.

Les mer om Tilgangsportalen

Vi forbedrer rapportverktøyet Innsikt

Innsikt har stadig ytelsesutfordringer. Vi jobber med en løsning som skal kunne bidra til bedre ytelse. Det blir også en større redesign av navigasjonssiden og tidområdet. I første rekke vil vi oppdatere sykefraværsområdet og ferieoversikten for å svare bedre til behovet kundene har meldt inn.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Avslutt abonnement | Personvernerklæring | Andre nyhetsbrev fra DFØ

Har du spørsmål om denne e-posten, ta kontakt med nettredaksjon@dfo.no.