Hopp til hovedinnhold
Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter oktober 2023

Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter oktober 2023

Statlig fellesavtale på AV-utstyr

Statlig fellesavtale på AV-utstyr er inngått, og trådte i kraft 15. september 2023. Det er fire leverandører i rangert rekkefølge:

  • Atea AS
  • Advania Norge AS
  • Kinly AS
  • Friday Networks AS

Avtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på forlengelse i inntil 2 år, og omfatter audiovisuelt utstyr med tilhørende tjenester og programvare. Dette innebærer blant annet møteromsutstyr og videokonferanseutstyr. Avtalen dekker også tilhørende programvare og tjenester.

Alle leverandørene tilbyr et standardsortiment som knyttes opp til samhandlingsrom, små møterom, mellomstore møterom og store møterom. I tillegg inneholder standardsortimentet et utvalg av ulike skjermer og prosjektorer med tilbehør.

Les mer om den statlige fellesavtalen på AV-utstyr

Statlig fellesavtale for leiebil

Det er inngått en fellesavtale for leie av kjøretøy med fire leverandører:

  • RAC Norway AS (Avis)
  • Shared Mobility NUF (Enterprise)
  • Autoleie AS (Sixt)
  • Frac Hertz Norge AS

De nye avtalene dekker leie av kjøretøy i forbindelse med tjenestereiser i Norge. Fellesavtalen er delt i to kategorier: én for personbiler og én for varebiler og nyttekjøretøy. Avrop for leie av personbil gjøres via reisebyrå, mens avropene for varebil og nyttekjøretøy følger fossefallsprinsippet og bestilles direkte hos leverandør.

Kontraktsoppstart var 2. oktober, og det er satt av 30 dager til implementering. Det antas derfor at avtalen er klar til å tas i bruk fra starten av november.

Les mer om den statlige fellesavtalen leie av kjøretøy

Kunngjort konkurranse om skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester

Markedsplassen for skytjenester har kunngjort en omfattende konkurranse for skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester (IaaS/PaaS).

Konkurransen gjennomføres på vegne av 318 virksomheter med til sammen omtrent 400 000 ansatte. Av disse er 192 virksomheter statlige, og resten består av kommuner, fylkeskommuner og kommunale samarbeid.

– Riktig bruk av skytjenester er kritisk for digitaliseringen av offentlig sektor. Formålet med denne konkurransen å sikre kostnadseffektive, fleksible og moderne skytjenester, sier programdirektør Sverre Stoltz.

Markedsplass for skytjenester vil i dialogen legge vekt på balanserte avtalevilkår og redusert risiko, i tillegg til økt informasjonssikkerhet og personvern, gode kommersielle vilkår og lave transaksjonskostnader.

Anskaffelsesprosessen gjennomføres som en konkurransepreget dialog med 6–8 leverandører. Vi tar sikte på å inngå 2–4 parallelle rammeavtaler. Avtalene vil være ikke-eksklusive, og ikke-forpliktende for offentlig sektor, og har en estimert verdi på mellom 5–10 milliarder (NOK) over 3–4 år.

Konkurransen er kunngjort både på Doffin og TED. Frist for å sende forespørsel om å delta i konkurransen er 3. november 2023. Kontraktene skal etter planen være klare til bruk fjerde kvartal 2024.

God oppslutning på fellesavtalen for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr

Nesten alle statlige virksomheter har sluttet seg til den statlige fellesavtalen for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr. Foxway AS er leverandør på avtalen, og har mottatt over 23 500 IKT-enheter til ombruk og gjenvinning.

Gevinstpotensialet kommer på flere millioner kroner, men vi er avhengige av at alle de statlige virksomhetene som er omfattet, tar i bruk avtalen.

Les hele nyhetssaken

Konkurransedokumentene for kurs og konferanse er sendt på høring

Et utkast til anskaffelsesdokumentene for kurs og konferanse ble sendt på høring den 8. september. Det ble videre gjennomført et informasjonsmøte for leverandører 22. september og et informasjonsmøte for statlige virksomheter 28. september.

Kunngjøring av konkurransen planlegges i løpet av oktober.

Les mer om den statlige fellesavtalen for kurs og konferanse

Markedsundersøkelse (RFI) for sirkulære tjenester og ombruksløsning

Markedsundersøkelsen (RFI) for anskaffelsene på ombruk av møbler ble kunngjort 25. september. Leverandørmarkedet ble også invitert til markedskonferanse den 19. oktober og én-til-én-møter.

Les mer om markedsundersøkelsen (RFI)

Markedsdialog og behovskartlegging for internett- og nettverkstjenester

Statens innkjøpssenter har nylig gjennomført en markedsundersøkelse (RFI) i forbindelse med anskaffelsesprosessen for en statlig fellesavtale for internett-tjenester og berammet én-til-én-møter med leverandørene til september og oktober.

Statens innkjøpssenter har også sendt ut en spørreundersøkelse med svarfrist 6. oktober til de statlige virksomhetene for å kartlegge virksomhetenes behov.  

Les mer om den statlige fellesavtalen for internett og WAN

Innkjøpsforum

Statens innkjøpsforum går av stabelen mandag 27. november 2023 på Clarion Hotel Oslo. Vi gleder oss til å se representanter fra hele innkjøps-Norge.

Arrangementet er gratis.

Les programmet og meld deg på

Anskaffelseskonferansen 2023

Det er utsolgt for fysisk deltakelse på Anskaffelseskonferansen 31. oktober, men du kan fortsatt delta digitalt. Påmeldingsfristen er 30. oktober.

Les programmet og meld deg på

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Avslutt abonnement | Personvernerklæring | Andre nyhetsbrev fra DFØ

Har du spørsmål om denne e-posten, ta kontakt med nettredaksjon@dfo.no.