Hopp til hovedinnhold
Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter juni 2023

Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter juni 2023

Portrett av Kjetil Østgård

Sommerhilsen fra innkjøpssenterets leder

Sommerferien står på trappene! Det er høy aktivitet i Statens innkjøpssenter. Antallet statlige fellesavtaler fortsetter å øke og handlingsplanene i strategiene for IKT- og reiseområdet er nær fullføring. Vår nyeste kategori er som kjent «kontor», og vi jobber nå med flere avtaler innen underkategorien møbler.

Som leder av Statens innkjøpssenter ønsker jeg spesielt å trekke frem at innkjøpssenteret

I tillegg til å utvide kontraktsporteføljen er det er en selvfølge at oppfølgingen av inngåtte avtaler er høyt prioritert. Vi bruker om lag halvparten av tiden vår på avtaleforvaltning.

Fra høsten av vil vi introdusere en ny tjeneste som innebærer rapportering fra oss til virksomhetene på utvalgte indikatorer. En indikator kan eksempelvis være «andel av total omsetning for miljømerkede produkter». Hensikten ved denne tjenesten er å synliggjøre hvordan staten kan oppnå potensielle gevinster gjennom adferdsendringer i virksomhetene.

Ha en god sommer!

Hilsen Kjetil Østgård

Statens innkjøpsforum 2023

Vi gleder oss til å ønske innkjøpere og representanter fra statlige virksomheter velkommen den 27. november.

 Vi samles på Clarion Hotel i Oslo. Sett av datoen allerede nå. 

Mer informasjon om påmelding vil bli sendt ut i august.

Kunngjøring av anbudskonkurranser

Se hvilke konkurranser Statens innkjøpssenter har kunngjort i løpet av andre kvartal.

AV-utsyr

Anskaffelsen av fellesavtale for AV-utstyr ble kunngjort i mai og tilbudsfristen er satt til 19. juni 2023. Oppstart for fellesavtalen er estimert til august 2023.

Anskaffelsen dekker 138 statlige virksomheter og har en maksimal verdi på 650 millioner kroner. Avtaleperioden er på 2 år, inkludert opsjon på forlengelse i 1+1 år.

Fellesavtalen skal dekke produkter som naturlig faller inn under kategorien audiovisuelt utstyr, samt programvare og tjenester som er tilknyttet disse produktene. Det skal inngås parallelle landsdekkende rammeavtaler med inntil fire leverandører i rangert rekkefølge. Avrop vil skje ved bruk av en såkalt fossefallsmetode og ved bruk av mini-konkurranser. 

Les mer om Fellesavtale for AV-utstyr (anskaffelser.no).

Se kunngjøringen i Doffin –database for offentlige anskaffelser.

Leiebil

Tilbudsfristen for anskaffelsen av statlig fellesavtale om leie av kjøretøy for persontransport (leiebil) i Norge var 16. mai 2023.

Det jobbes for tiden med evaluering av tilbudene, og det er planlagt å meddele valg av leverandør i slutten av august 2023. Kontraktsoppstart er planlagt i løpet av høsten 2023.

Virksomhetene vil få tilsendt informasjon om valg av leverandør, sammen med invitasjon til et informasjonsmøte om den nye avtalen, når avtalene er signert.

Se Fellesavtale for leie av kjøretøy for persontransport (Anskaffelser.no).

Møbler

Konkurransen for en statlig fellesavtale om kjøp av kontormøbler ble kunngjort 20. juni 2023, med tilbudsfrist 23. august 2023.

Anskaffelsens volum er estimert til 1,2 milliarder NOK ekskl. mva. over en periode på fire år, og dekker 165 statlige virksomheter. Avtaleperioden er på 2 år, med opsjon på forlengelse med ytterligere 1+1 år.

Fellesavtalen er delt opp i to delområder: Platemøbler og stoler og andre møbler, og hvert delområde inneholder en rekke varegrupper. Anskaffelsen består av både landsdekkende og geografisk inndelte delkontrakter, 12 til sammen.

Dokumenter til høring for fellesavtalen for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende tjenester

Anskaffelsesdokumentene for en ny statlig fellesavtale for kjøp og leie av multifunksjonsmaskiner, printere og skannere med tilhørende tjenester ble sendt på høring 2. juni 2023 til markedet og til de statlige virksomhetene.

Fellesavtalen skal dekke de statlige virksomhetenes behov for maskiner for utskrift, skann og kopi samt andre relevante tjenester og løsninger som tilhører dette avtaleområde. Kunngjøring av konkurranse er estimert til september 2023, og oppstart vil være i siste kvartal av 2023.

Vi minner om at eventuelle fravalg må sendes oss innen 5. juli 2023 på e-post til postmottak@dfo.no. Dersom deres virksomhet vurderer fravalg, ta gjerne kontakt med prosjektleder for dialog før endelig beslutning tas.

Les mer om Fellesavtale for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr (anskaffelser.no).

Anskaffelseskonferansen 2023

Årets største begivenhet for alle som driver med offentlige innkjøp nærmer seg med stormskritt. Anskaffelseskonferansen 2023 går av stabelen 31. oktober på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. I år skal konferansen handle om hvordan man navigerer på en effektiv og bærekraftig måte i en offentlig innkjøpers verden.

Konferansen gir deg innsikt i hva som opptar både det nasjonale og internasjonale innkjøpsmiljøet, redegjør for politiske føringer og presenterer de ferskeste nyhetene i innkjøps-Norge. Som deltaker vil du ha mulighet til å treffe både leverandører og fagfolka i DFØ på tjenestetorget vårt.

Det faglige programmet blir avslutta med seks ulike parallellsesjoner der du som deltaker kan skreddersy din egen konferanseopplevelse, ut fra egne behov og ønsker. Vi avrunder det hele med en hyggelig tapas- og minglemiddag.

Vi gleder oss stort, og håper å se deg der!

Les mer om Anskaffelseskonferansen 2023 (dfo.no)

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Avslutt abonnement | Personvernerklæring | Andre nyhetsbrev fra DFØ

Har du spørsmål om denne e-posten, ta kontakt med nettredaksjon@dfo.no.