Hopp til hovedinnhold
Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter april 2022

Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter april 2022

Statens innkjøpsforum 2022

DFØ v/Statens innkjøpssenter har gleden av å invitere statlige virksomheter til Statens innkjøpsforum 2022 som avholdes 23. og 24. mai i våre lokaler på Økern Portal.

Her får virksomhetene mulighet til å bygge nettverk i det statlige innkjøpsmiljøet, det vil være faglig påfyll, og Statens innkjøpssenter og leverandørene på våre avtaler vil være tilgjengelige til å svare på spørsmål.

Kun statlige virksomheter som er omfattet av innkjøpsordningen har mulighet til å delta og kan melde seg.

Meld deg på Statens innkjøpsforum 2022

Ukraina-krisen

Kartlegging av relasjoner til Russland og Hviterussland

Statens innkjøpssenter har kartlagt våre leverandørers tilknytninger til Russland og Hviterussland, herunder: eierinteresser, underleverandører og leverandørers og underleverandørers forretningsvirksomhet i Russland og Hviterussland.

Tilbakemeldingene fra leverandørene viser hovedsakelig få forbindelser med Russland og Hviterussland og at øvrige leverandører har iverksatt tiltak.

Statens innkjøpssenter vil fortsette å følge opp etterlevelse av «Forskrift om tiltak vedr. Ukrainas integritet mv».

Usikre leveransekjeder

Den senere tid har lært oss at sikker tilgang på varer og stabile markeder ikke er en selvfølge. Under pandemien har vi opplevd store svingninger i valuta, mangel på «mikrochiper», stopp i Suezkanalen med mer. Nå er det krig i Europa.

Statens innkjøpssenter vurderer i den enkelte konkurranse hvordan risikoen skal balanseres. Tidligere har vi søkt å plassere risiko hos den part som har best forutsetning for å bære den. Slik skal det nok fortsatt være. Men det er tid for å revurdere noen av de gamle sannhetene.

Når leverandørmarkedet ikke får tilgang på varer, og prisene på verdensmarkedet går bratt oppover, står både leverandør og kunde i en vanskelig situasjon. Kunden vil være prioritert hos leverandøren, samtidig som vi kan være tjent med å redusere leverandørenes risiko tilknyttet leveransesikkerhet. For kunden kan betingelsene i kontrakten totalt sett bli bedre dersom vi selv tar en større andel av risikoen. Plassering av risiko avhenger selvfølgelig også av hvor kritisk varen er for kundens virksomhet.

Fremover vil vi ha dialog med både andre oppdragsgivere og leverandørmarkedet om hvordan vi best mulig kan balansere risiko i lys av våre erfaringer fra år med pandemi og nå krig.

Personer foran inngang

Nytt samarbeid om menneskerettigheter i milliardkontrakter

Oslo kommune, DFØ v/Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF har inngått en samarbeidsavtale om å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i anskaffelser av blant annet IKT-utstyr.

Samarbeidsavtalen som formål å styrke kompetanse, effektivisere ressursbruk og gjøre samarbeidspartene bedre rustet i dette kontinuerlige arbeidet.

Les hele pressemeldingen

Ny fellesavtale om kjøp av forbruksmateriell

I januar inngikk Statens innkjøpssenter en fellesavtale som vil dekke statlige virksomheters behov for kontor-, renholds- og toalettrekvisita og kantineartikler. Avtalen har et anslått årlig volum på mellom 150 og 220 millioner kroner eksklusiv mva.

Avtalen ble signert 27. januar 2022, med tre leverandører:

1.    Lyreco Advantage Norway AS

2.    Maske AS

3.    Norengros AS

Les mer om bruk av avtalen
Mennesker utenfor bygning

Ny telefoniavtale for statlige virksomheter

Statens innkjøpssenter inngikk 1. mars en ny fellesavtale om telefonitjenester for statlige virksomheter. Telia ved Phonero er tildelt kontrakt som primærleverandør.

Avtalen med Telia erstatter dagens fellesavtale for mobiltelefoni og vil vare i inntil 5 år. Den dekker blant annet mobiltelefoni, fasttelefoni og sentralbord, og har et estimert omfang på 24 000 mobilabonnement.

Les mer om bruk av avtalen

Kunngjorte konkurranser

Statens innkjøpssenter har kunngjort to åpne anbudskonkurranser: flyreiser og mobile enheter.

Anskaffelse av mobile enheter

Anskaffelsen omfatter mobiltelefoner og nettbrett, samt tilhørende utstyr og tjenester. Avtalen vil tre i kraft i starten av september og erstatte dagens fellesavtale på området. En av nyhetene i denne avtalen er at det også skal være mulig for virksomhetene å kjøpe brukte enheter. Les mer om avtalen

Anskaffelsen av fellesavtaler om kjøp av flyreiser

Anskaffelsen omfatter flyreiser i forbindelse med tjenestereiser, både innenlands og utenlands. Tilbudsfristen for denne konkurransen er 22 april, og det er planlagt å tildele kontraktene i løpet av mai. Les mer om avtalen

Dette er den første anskaffelsen der det er åpnet for kommunal og fylkeskommunal deltakelse. I tillegg til 186 statlige virksomheter har 24 kommuner og 4 fylkeskommuner valgt å slutte seg til fellesavtalen.

Pilotordning for fylkeskommuner og kommuner på statlige fellesavtaler

Statens innkjøpssenter har i tildelingsbrevet for 2022 fått i oppdrag å sette i gang en pilotordning der fylkeskommuner og kommuner inngår i innkjøpsavtalene. Pilotordningen er frivillig for kommunene.

Statens innkjøpssenter har gjennomført informasjonsmøter for kommunene og invitert til den første anskaffelsen. Forut for videre invitasjoner til kommunene vil innkjøpssenteret vurdere hvilke avtaler som er egnet og hvordan avtalen(e) kan innrettes slik at konkurransesituasjonen ikke påvirkes negativt.

Mer informasjon om ordningen og informasjonsmøter

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Avslutt abonnement | Personvernerklæring | Andre nyhetsbrev fra DFØ

Har du spørsmål om denne e-posten, ta kontakt med nettredaksjon@dfo.no.