Hopp til hovedinnhold
Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter mars 2023

Nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter mars 2023

Tilbakeblikk på 2022

Vi har lagt bak oss et innholdsrikt år på Statens innkjøpssenter. Vi har inngått flere avtaler enn noe annet år, og antallet pågående anskaffelsesprosesser ved årsskiftet peker i retning av enda flere i 2023. Det er også en naturlig utvikling. Resultatet av kapasitetsutvidelsen for innkjøpssenteret kommer i disse dager.

For IKT-området jobber vi i henhold til kategoristrategien. Det jobbes med nye avtaler innen kopi/print («multifunk») og AV-utstyr. Vi jobber også med et forprosjekt på «nettverk og internett». Du kan lese mer om disse fellesavtalene på anskaffelser.no (under fanen «Avtaler under arbeid»).

For reise-området nærmer vi oss at alle avtaler i handlingsplanen er inngått. Hele 1047 delavtaler på flyreiser ble inngått i midten av 2022, og lenger ned i nyhetsbrevet kan du lese om en rykende fersk avtale på hotellovernatting i Norge. Den planlagte piloteringen av en dynamisk innkjøpsordning er dessverre avbrutt. Som erstatning jobber vi med hvordan det kan inngås rammeavtaler for dette området.

Kontor-området er vår nyeste strategi med handlingsplan. Du kan lese mer om denne lenger ned i nyhetsbrevet. Kategorien er delt inn i 4 delområder, og handlingsplanen er omfattende. Som det framgår av handlingsplanen, ligger flere av avtalene relativt langt frem i tid. Innkjøpssenteret har ikke med dagens ressurser kapasitet til å gjennomføre hele handlingsplanen. Tidsplanen må derfor anses som tentativ.

Statens innkjøpssenter ønsker deltakere til å planlegge tre nye statlige fellesavtaler

Statens innkjøpssenter rekrutterer deltakere til innkjøpsgrupper for anskaffelse av tre nye fellesavtaler innenfor kontorområdet: revisjonstjenester, sirkulære tjenester og ombruksløsning for kontormøbler.

Les nyhetssaken på anskaffelser.no

Fellesavtale for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr

I starten av februar 2023 ble kontrakt for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr signert med Foxway AS. Avtalen, som er gratis å ta i bruk, vil gi statlige virksomheter økonomisk fortjeneste samtidig som den gir miljømessige og sosiale gevinster. Alt virksomhetene nå må gjøre er å ta i bruk avtalen.

Gjennom enkel, sikker og miljøvennlig håndtering av utstyret, oppgraderes og klargjøres funksjonelle enheter for videresalg. Fortjenesten fra videresalget fordeles mellom leverandør og den enkelte virksomhet. Ved å forlenge enhetenes levetid reduseres også klimagassutslippene. Slik har avtalen positiv effekt på verdens raskest voksende avfallsstrøm.

Avtalens krav om arbeidslivsinkludering sikrer sosiale gevinster i form av samfunnsøkonomiske beregninger, samt den enkeltes mentale og fysiske helse.

Avtalen vil ha en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse på 2 år.

Les mer om fellesavtale for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr.

Ny fellesavtale for PC-utstyr

Forsinket oppstart på kontrakten.

Virksomhetene som er omfattet av avtalen, har stått uten avtale på PC-utstyr i påvente av kontraktsignering. Virksomhetene har vist stor forståelse og vært tålmodige mens de har ventet på at fellesavtalen skal inngås. Årsaken til den lange tidsperioden siden meddelelse skyldes begjæring om midlertidig forføyning og rettens behandling av søksmålet. Oslo Tingrett ga Staten medhold i sine anførsler, og kontraktene er nå signert.

Avtalen trådte i kraft 27. mars 2023, og vil dekke deltakende virksomheters behov for PC-utstyr i inntil 4 år. Avtalen består av to delkontrakter, med tre innstilte leverandører i hver av delkontraktene.

Delkontrakt 1, som omhandler kjøp av PC-klienter, PC-skjermer og tilleggsutstyr, vil ha Atea som hovedleverandør, med Advania Norge AS og Dustin Norway AS som øvrige leverandører.

Delkontrakt 2, som omhandler kjøp av Mac og tilleggstjenester, vil ha Dustin Norway AS som hovedleverandør, med Atea AS og Techstep Norway AS som øvrige leverandører.

Avtalen har stilt høye ytelseskrav og strenge miljøkrav til PC-klienter, PC-skjermer og øvrig utstyr som utgjør standardsortimentene på delkontraktene. Det er oppnådd god konkurranse som har sikret gode produkter til svært gunstige betingelser.

Les mer om fellesavtale for PC-utstyr.

Vellykket krav til nullutslipp

I IKT-avtaler som Statens innkjøpssenter inngår, stilles det strenge krav til miljøvennlig transport. I fellesavtalen for kjøp av mobile enheter (mobiler og nettbrett) ser vi allerede 6 måneder inn i kontrakten en langt høyere prosentandel leveranser med nullutslippskjøretøy enn det som var kravstilt i konkurransen.

Avtalen har strenge miljøkrav til sisteleddstransport. Minimum 70 % av sisteleddstransport skal i de største byene gjennomføres med nullutslippskjøretøy (batterielektrisk, hydrogen) eller biogasskjøretøy fra og med 6 måneder etter avtalens ikrafttredelse». For en rekke mindre kommuner er kravet 50 %.

6 måneder inn i kontrakten har Statens innkjøpssenter gjort en vurdering av leveransene som gjennomføres på avtalen, og resultatene er gode. I byer som Bergen, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Haugesund, Kristiansand, Oslo og Trondheim er 100 % av leveransene gjennomført med nullutslippskjøretøy.

Av alle leveranser på fellesavtalen utgjør andelen nullutslippsleveranser 89 %.

Statistikken gir en klar indikasjon på at kravet fungerer etter sin hensikt, og at miljøkrav i statlige fellesavtaler kan bidra til en positiv utvikling i markedet.

Fellesavtale for kurs- og konferansetjenester

I desember 2022 ble arbeidet med en statlig fellesavtale på kurs- og konferansetjenester påbegynt, etter at Statens innkjøpssenter besluttet å avlyse pilot på dynamisk innkjøpsordning (DPS) på kurs- og konferansetjenester.

Formålet med anskaffelsen er å inngå en statlig fellesavtale for kurs- og konferansetjenester innenlands, der ansatte i de statlige virksomhetene kan få dekket sine behov.

Statens innkjøpssenter har ferdigstilt en behovsanalyse, og har gjennomført markedsdialog med leverandørmarkedet. Det jobbes nå med en markedsanalyse og konkurransestrategi.

Et utkast til anskaffelsesdokumentene planlegges å sendes på høring før sommeren 2023.

Les mer om fellesavtale kurs- og konferansetjenester.

Fellesavtale om kjøp av kontormøbler

Anskaffelsesdokumentene for ny fellesavtale på kontormøbler har vært til vurdering for fravalg, med frist 27. mars. Alle tilbakemeldinger og innspill er nå til behandling. Anskaffelsen er planlagt kunngjort i løpet av april. Det er første gang det etableres en statlig fellesavtale på dette området.

Fellesavtale om kjøp av interiørarkitekttjenester

Statens innkjøpssenter har akkurat startet opp anskaffelsen av Fellesavtale om kjøp av interiørarkitekttjenester.

Anskaffelsen er en del av handlingsplanen i kategoristrategi for kontorområdet, og vil inngå som en del av underkategorien møbler og inventar. Formålet med anskaffelsen er å dekke statlig sektors behov for interiørarkitekttjenester. Den vil bli sirkulært innrettet, og vil bli sett i sammenheng med de andre anskaffelsene som inngår i kategorien møbler og inventar.

Les mer om fellesavtale for kjøp av interiørarkitekt-tjenester

Hotellovernatting Norge

Statens innkjøpssenter har inngått fellesavtaler for hotellovernatting i Norge med 18 leverandører.

Avtalene er inngått per lokasjon, og dekker 76 lokasjoner med 236 hoteller. Det er inngått fastprisavtale (LRA – last room availability), inkludert frokost, i romkategorien standardrom. Avtaleprisen er tilgjengelig for bestilling gjennom virksomhetens reisebyrå. 

Avrop fra fellesavtalen, dvs. bestilling av hotellovernatting, er kun mulig gjennom virksomhetens reisebyråleverandør, enten i selvbetjeningsportalen eller på telefon. Direkte avrop hos hotellet er ikke mulig. 

Avtaleperioden er 16.01.2023–15.01.2025. Avtalene kan forlenges med 1 + 1 år.  

Les mer om fellesavtale om kjøp av hotellovernatting i Norge.

Leiebil

Formålet med anskaffelsen er å dekke statens behov for korttidsleie av kjøretøy for persontransport i tjeneste.

Anskaffelsesdokumentene ble sendt på høring i leverandørmarkedet gjennom veiledende kunngjøring i høst, og innkjøpssenteret fikk en rekke tilbakemeldinger og innspill. Innkjøpssenteret jobber nå med å følge opp innspillene fra både virksomheter og leverandører i forberedelse av kunngjøring av konkurranse. Innkjøpssenteret har som mål å inngå kontrakt i løpet våren 2023. 

 Les mer om fellesavtale for leiebil.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Avslutt abonnement | Personvernerklæring | Andre nyhetsbrev fra DFØ

Har du spørsmål om denne e-posten, ta kontakt med nettredaksjon@dfo.no.