Sidemaler

Vi har flere sidemaler (innholdstyper) som vi bruker i Drupal-rammeverket. Noen av sidemalene bruker vi kun på spesifikke nettsteder. Rolletilgang for redigering vil variere litt fra mal til mal.

Sidemaler på alle nettsteder

Landingsside

Malen er designet for forsiden. Den kan også brukes som transportside og som landingsside for fagtema/innhold som trenger en mer avansert inngang til valgte undersider. Har du behov for rent tekstlig innhold i tillegg til lenker videre, så skal du velge Informasjonsside i stedet.

Redigering av innhold ut over dette skjer er under Redigere innhold.

Rolletilgang

Skribent: Ingen, eventuelt sende forespørsel om ny side.
Fagredaktør: Redigere, hake av under kategorisering og publisere dersom du står som forfatter.
Redaktør: Redigere eksisterende side, hake av under kategorisering og publisere.
Administrator: Gjøre endringer i global taksonomi.

Informasjonsside

Malen er beregnet til vanlig innhold på sidene våre hvor innholdet primært bor i en menystruktur slik at det er knyttet opp til overordnet side brødsmulestien. Dette er normalt førstevalget om du ikke har behov for en side med spesiell funksjonalitet.

Redigering av innhold ut over dette skjer som beskrevet under Redigere innhold.

Rolletilgang

Skribent: Sende forespørsel om ny side. Redigere og sende til godkjenning.
Fagredaktør: Sende forespørsel om ny side. Redigere, sende til godkjenning og publisere.
Redaktør: Opprette ny side, hake av under kategorisering og publisere.
Administrator: Plassere siden i menyen, gjøre endringer i global taksonomi.

Nyhet

Malen er beregnet på nyheter og alle publiserte sider vil listes opp i nyhetsarkivet. I tillegg kan vi legge nyheter i automatisk liste, for eksempel på forsiden av nettstedet, slik at nylig publiserte sider vil vises etter dato.

Redigering av innhold ut over dette er beskrevet under Redigere innhold.

Rolletilgang

Skribent/fagredaktør: Sende forespørsel om ny side. Redigere og sende til godkjenning.
Redaktør/administrator: Opprette ny side og publisere.

Prosess og prosesside

Prosess malen kommer i to utgaver. En for enkel prosess med bare faser og en for mer avanserte prosesser med undersider til hver fase. Har du behov for en ny prosess, så snakk med ansvarlig redaktør for nettstedet.

Menyen i prosessen og knyttingen til prosess-sider blir satt opp som en egen bokstruktur og er ikke en del av globalmenyen.

Valg av enkel eller avansert prosess gjør du nederst i redigeringsfeltet på hovedsiden for prosessen.

Valg av visning av menyen og menylenketittel gjør du neder i redigeringsfeltet på den enkelte prosessside. (Gjelder undersider til fasene )

Redigering av tekst og innhold skjer ellers i hovedfeltet skjer som beskrevet under Redigere innhold.

Rolletilgang

Skribent/fagredaktør: Sende forespørsel om ny side. Redigere og sende til godkjenning.
Redaktør: Opprette ny side, hake av under kategorisering, redigere bokstruktur og publisere.
Administrator: Gjøre endringer i global taksonomi.

Veileder/rapport og veileder/rapport-kapittel

Malen skal brukes til publisering av lengre tekster på nett, som rapporter og veiledere. Dette er tekster som har flere lengre kapitler og er tekster som brukerne gjerne fordyper seg i.

Malen består av en framside med innledning, en eventuell illustrasjon/bilde, og hvor man knytter opp kapitlene. Malen kan har flere kapitler hvor selve innholdet legges inn. I malen kan man bla fram og tilbake i kapitlene, og man kan få opp en oversikt over alt innholdet i en samlet innholdsfortegnelse. I tillegg kan man skrive ut eller lagre hele veilederen/rapporten, og man kan søke internt etter innhold.

Rolletilgang

Skribent/fagredaktør: Sende forespørsel om ny side. Redigere og sende til godkjenning.
Redaktør: Opprette ny side, hake av under kategorisering, redigere bokstruktur og publisere.
Administrator: Gjøre endringer i global taksonomi.

Sidemaler til bruk på dfo.no

Kundenotat

Malen er beregnet på informasjon til DFØs lønns- og regnskapskundene. Alle kundenotater blir også automatisk sendt ut som varsel på e-post til dem som har meldt seg på abonnement på kundenotater.

Rolletilgang

Skribent/fagredaktør: Kan opprette kundenotatet, redigere det og sende til godkjenning.
Redaktør/administrator: Legger til kategoriene "lønn" eller "regnskap", og publiserer kundenotatet.

Frister

Malen er beregnet på frister for DFØs lønns- og regnskapskunder. Fristene blir fastsatt av lønns- og regnskapsdivisjonen, og blir publisert året før. De har kategoriene "lønn" eller "regnskap". Malen blir også brukt til å vise frister innen "reise" og "godtgjørelse/honorar" for honorarmottakere.

Rolletilgang

Skribent/fagredaktør/redaktør/administrator: Kan opprette, redigere og publisere fristene.

Blogginnlegg

Malen gjelder innlegg som blir publisert på DFØ-bloggen på dfo.no. Innholdet i blogginnleggene blir skrevet av fagpersonene, men i tett samarbeid med kommunikasjonsenheten som vurderer relevans og kvalitet på innleggene.

Et blogginnlegg må knyttes til en "forfatter", en egen mal som må opprettes før blogginnlegget blir publisert med bilde og informasjon om forfatteren. En forfatter kan ha flere blogginnlegg, og vil da listes ut på en forfatterside.

Blogginnlegget kan ha én eller flere kategorier, slik at innleggene kan filtreres ut fra kategoriene. Det er faste kategorier på DFØ-bloggen.

Rolletilgang

Redaktør/administrator: Oppretter, redigerer og publiserer blogginnlegget.

Rapportside

Alle rapporter fra DFØ skal publiseres på en rapportside. Disse rapportsidene blir listet ut i en rapportoversikt på dfo.no hvor man kan filtrere rapportene på år og kategori.

Hver rapport eller notat får et eget nummer som også skal legges inn i malen for rapportside. Dette nummeret gir nettredaksjonen i forbindelse med publiseringen av rapporten/notatet.

Rolletilgang

Skribent/fagredaktør: Kan redigere en rapportside og sende til godkjenning, men det er stort sett nettredaksjonen som gjør dette.
Redaktør: Opprette ny side, redigere, hake av under kategorisering, redigere bokstruktur og publisere.
Administrator: Gjøre endringer i global taksonomi.

Kurs

Kurssider må opprettes i kursløsningen Deltaker.no, og gjøres stort sett av kursadministrasjonen. Send en e-post til kurs@dfo.no hvis du vil opprette et kurs/arrangement. Det er her innholdet og praktisk informasjon blir lagt inn.

Kursidene i Drupal kan kun redigeres i etterkant av når et kurs/arrangement/seminar er blitt holdt. Kurssiden må hukes av med "historisk visning" i Deltaker.no for at det skal komme opp i oversikten over avholdte kurs og arrangement på dfo.no. Det er kun kurs og arrangement som har presentasjoner eller videoopptak som skal listes ut i den avholdte kursoversikten.

I tillegg til å laste opp presentasjon eller video, må man også redigere på teksten slik at det blir tydelig at dette er et avholdt kurs eller arrangement. Fjern informasjon som ikke lenger er aktuelt, som f.eks. praktisk informasjon om arrangementet og påmelding.

Skribent/fagredaktør: Kan redigere og sende til godkjenning.
Redaktør/administrator: Kan redigere og publisere.

Sidemaler til bruk på anskaffelser.no

Avtale

Malen brukes til avtaler fra Statens innkjøpssenter og til StartOff-konkurranser. Den har litt andre metadata enn de andre malene. Du må sette riktig status på om avtalen er under arbeid, aktiv eller framtidig og det er tilrettelagt for inndeling i avtaletyper.

Redigering av innhold ut over dette er beskrevet under Redigere innhold.

Rolletilgang

Skribent: Sende forespørsel om ny side. Redigere og sende til godkjenning.
Fagredaktør: Opprette ny side, hake av under kategorisering og publisere.
Redaktør: Opprette ny side, hake av under kategorisering og publisere.
Administrator: Gjøre endringer i global taksonomi.

Verktøy

Fellesnevneren for verktøy er at sidemalen ikke bor i menyen. Verktøyene er delt i kategorier og du må velge en kategori når du oppretter en mal.

Typisk for bruk av denne malen er maler, veiledninger, eksempler eller annet som det er aktuelt å vise på en eller flere sider på nettstedet. Som for eksempel en kontrakt eller en mal for risikomatrise. Du lager en side som forklarer bruk av verktøyet og viser det alle steder det er relevant.

Du skal også alltid velge tema fra global taksonomi som er relevant for innholdet i malen. Da vil du kunne filtrere på kategorien og på temaet og få opp alle forekomster som dekker begge kriterier. Som for eksempel alle kontrakter som er relevante for bygg- og anlegg.

Når du kobler en verktøyside til en annen side med innholdsreferanse, opprettes det automatisk en krysskobling mellom sidene, slik at verktøysiden samtidig vil lenke tilbake til informasjonssiden hvor verktøysiden er i bruk.

Redigering av innhold ut over dette er beskrevet under Redigere innhold.

Rolletilgang

Skribent: Sende forespørsel om ny side. Redigere og sende til godkjenning.
Fagredaktør: Sende forespørsel om ny side. Redigere og sende til godkjenning. Redaktør: Opprette ny side, hake av under kategorisering og publisere.
Administrator: Gjøre endringer i global taksonomi.

Oppdatert: 13. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord