Redigere innhold

Redigeringsgrensesnittet for hovedinnholdet på våre nettsider heter Gutenberg. Det består av mange ulike blokker hvor du velger en egen separat blokk til alt innhold du legger på siden. Blokkene er tilgjengelige på alle sider, men enkelte er kun beregnet til spesielle sidemaler.

Media (bibliotek for alle filer på nettsidene)

Du finner Media under innhold øverst på siden. Det er tre hovedkategorier av mediefiler: Bilde, dokument og Video.

I mediabiblioteket kan du laste opp, endre egenskaper og slette filer.

Du kan se bruk av en fil og søke fram filer etter navn, forfatter og type fil.

Media liste
Redigere innhold generelt

Du må være innlogget og ha riktige tilganger. Redigeringsmenyen består av:

Rediger menyen
Siste versjon
 • Vis er forhåndsvisning av siden.
 • Rediger klikker du på når du skal redigere innholdet på siden.
 • Versjoner viser tidligere versjoner, merknadslogg for versjonene og hvem som har lagret dem.
 • Siste versjon fanen kommer fram når du lagrer en kladd av en tidligere publisert side. Der vil du finne forhåndsvisning av upublisert innhold.
 • Bruk og Oversett ikke i vanlig bruk.

Redigeringsvinduet

Redigeringsvinduet består av to spalter, en for å skrive innhold og en for tilhørende funksjoner for sidemalen med fanene "Dokument" og "Blokk". Du finner det ved å klikke på Rediger når du er logget inn på siden.

Når du redigerer, er det lurt å ha høyre spalte synlig, fordi det ofte er funksjoner knyttet til blokkene som du må fylle ut som bare vises der. Når du legger til en blokk eller setter markøren på en blokk i teksten, så vil fanen Blokk i høyre spalte vise hvilke funksjoner som er aktive for akkurat den blokken som er markert.

For å finne blokkene kan du for eksempel skrive “/over” eller velge blokktypen “Overskrift“ ved å klikke på plusstegnet og søke eller bla fram blokken Overskrift blant valgene i lista.

Blokkmenyen

Når blokken er markert, finner du også funksjoner i en blokkmeny i tilknytning til den aktive blokken i innholdsspalten til venstre. Du får opp en menylinje som varierer litt fra blokk til blokk.

Blokkmeny 1

Hver gang du markerer teksten, vil denne menyen dukke opp. (Her ser du menyen for avsnitt.) Med pilene kan du flytte blokken opp og ned.

Dokument-fanen i høyre spalte første del

Figur som viser høyre spalte

Når ingen blokker er markert, vil du se type mal (Informasjonsside) i første fanen i høyres spalte.

Når musepekeren står i en blokk, vil den andre fanen vise egenskaper til bruk for den aktive blokken.

 • Publisert viser at versjonen har status publisert.
 • Type viser at dette er en Informasjonsside.
 • Sist lagret viser når siden sist ble lagret.
 • Forfatter viser hvem som er faglig ansvarlig for siden.
 • Språk - her kan du velge språk for siden.
 • Publisert på - viser når siden ble publisert første gang.
 • Endre til - her endrer du status på versjonen du jobber med.
 • Ansvarlig redaktør - når denne er fylt ut går arbeidsflyten direkte til vedkommende og ikke til Jira.
 • Meldinger til versjonsloggen - blir lagret ut for gjeldende versjon i versjonsoversikten.

Dokument-fanen i høyre spalte – flere funksjoner

Sidefunksjoner liste

Resten av spalten inneholder funksjoner som kan variere etter sidemal og rettigheter. Her er en rask gjennomgang for en informasjonsside med admin tilgang.

 • Menyvalg - Her velger du plassering av siden i menyen.
 • Bilde - dette er bilde som vises i toppen av siden sammen med ingressen.
 • Bokstruktur - blir brukt i forbindelse med prosesser
 • URL-redirigeringer - her kan vi sette redirigering (301) fra en annen avpublisert side og til denne.
 • Sideinnstillinger - Her kan vi skjule undernavigasjon og innholdsfortegnelse på denne innholdstypen.
 • Kategorisering - Her haker vi av for relevante fagkategorier som er satt på forhånd.
 • Kontaktpunkt - Her setter vi inn kontaktperson og evt. felles kontaktpunkt/e-post.
 • Tidsplanleggingsvalg - Her kan du sette publiseringstidspunkt på forhånd.
 • URL-alias - når denne står automatisk, vil urlen endre seg hver gang du endrer tittel eller plassering i menyen. (Lenker til gammel plassering blir ikke brutt).
 • Temporarily unpublished access - dette er en funksjon for å vise en upublisert side eksternt i et gitt tidsrom.
 • Forfatterinformasjon - viser hvem som er forfatter (har ansvar for faglig innhold på siden). Om du ikke endrer, blir det den som oppretter siden.
 • Når du klikker på forfatter, vil du også få Organisasjon helt nederst. Dette brukes til å lage rapporter i Matomo.

Blokker til bruk på alle sidemaler

Alle elementer du legger inn, blir en egen blokk. Det vil si at en overskrift er en blokk, et avsnitt med tekst er en blokk, et bilde er en blokk osv.

 • Du kan flytte blokkene opp og ned på siden, eller du kan ta tak i dem med musa og flytte dem rundt.
 • Du kan også kopiere (ctrl-c) eller klippe ut (ctrl-x) en blokk og lime den inn (ctrl-v) et annet sted, eller på en annen side.
 • Skal du slette en blokk, klikker du på de tre prikkene til høyre og velger "Remove block"
Paragraph (avsnitt)

Dette er blokken for vanlige tekstavsnitt i brødtekstfeltet. (Om du bare begynner å skrive, vil du havne i denne blokken.) Hver gang du klikker SHIFT på tastaturet, så oppretter du en ny blokk.

Sett inn blokken ved å klikke på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene, og velg "Paragraph" – eller bare begynn å skrive tekst.

Paragraph ikon
Blokkmeny avsnitt
 1. Blokkmeny - Når blokken er markert, så får du opp en menylinje. Hver gang du markerer teksten vil denne menyen dukke opp.
 2. Bytte til overskrift eller kulepunktlise - Under første ikonet (paragraph) kan du velge å bytte til overskrift eller kulepunktliste. (Du kan også bytte tilbake igjen med samme funksjon.)
 3. Flytte avsnitt opp og ned - Videre bortover finner du funksjoner for å flytte avsnittet (blokken) opp eller ned.
 4. Legge lenke under en del av teksten - Du kan legge både intern og ekstern lenke under teksten. Du legger lenke ved å markere teksten som skal ha lenke og klikke på lenkesymbolet.
  1. For intern lenke begynner du å skriv navnet på målsiden og klikker på riktig forslag.
  2. For ekstern lenke limer du inn full url og klikker på URL-en som vises under for å aktivere den.
 5. Flere funksjoner - Du finner også funksjoner for høyre-/venstre-midtstilt tekst, for fet og kursiv, for å legge inn lenke og en del andre funksjoner knyttet til blokken.
 6. Skal du slette blokken, kan du klikke på de tre prikkene i menyen og velge Remove Block.
Overskrift

Vanlige overskrifter til bruk på nettsidene er H2, H3 , H4. (Husk alltid H2 før H3 osv. selv om du syns teksten er stor eller andre grunner.)

Overskrift

Sett inn blokken ved å klikke på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene, og bla frem til "Overskrift" – eller skriv "/over" i skrivefeltet og velg "Overskrift" der.

Overskrifter
 1. Bytte til paragraph eller kulepunktlise - Under første ikonet (overskrift) kan du velge å bytte til overskrift eller kulepunktliste. (Du kan også bytte tilbake igjen med samme funksjon.)
 2. Velge Overskrift - Om du klikker på H2, så får du opp valg for H2, H3 og H4.
 3. Flytte opp og ned - Videre bortover finner du funksjoner for å flytte overskriften (blokken) opp eller ned.
 4. Flere funksjoner - Du finner også funksjoner for høyre-/venste-midtstilt tekst, for fet og kursiv, for å legge inn lenke og en del andre funksjoner knyttet til blokken. (Husk at du normalt ikke bruker slike funksjoner for å endre utseende, men følger det som er standard i designet.)
 5. Skal du slette blokken, kan du klikke på de tre prikkene i menyen og velge Remove Block. Du kan også markere blokken og klikke på "Delete" på tastaturet.
Punktliste (Liste)

Sett inn blokken ved å klikke på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene, og bla frem til "Liste" – eller skriv "/liste" i skrivefeltet og velg der.

Liste
Blokkmeny avsnitt
 1. Bytte til overskrift eller kulepunktlise - Under første ikonet (paragraph) kan du velge å bytte til overskrift eller kulepunktliste. (Du kan også bytte tilbake igjen med samme funksjon.)
 2. Flytte avsnitt opp og ned - Videre bortover finner du funksjoner for å flytte avsnittet (blokken) opp eller ned.
 3. Flere funksjoner - Du finner også funksjoner for høyre-/venste-midtstilt tekst, for fet og kursiv, for å legge inn lenke og en del andre funksjoner knyttet til blokken.
 4. Skal du slette blokken, kan du klikke på de tre prikkene i menyen og velge Remove Block.
Dokument

Dokumenter er filer som er nedlastbare på siden. De kan være i ulike formater som docx, excel, pdf, osv. Dokumenter bor i Media-biblioteket, og vi henter dem fram på de sidene vi vil vise dem.

Gi dokumentene korte og informative navn FØR du laster dem opp i biblioteket. Navnet skal reflektere innholdet slik at du finner dem igjen, og bør ikke inneholde æ-ø-å eller mellomrom eller være unødig langt. Dette er fordi det gir dårligere gjenfinnbarhet på nett og dårligere treff på søk.

Dokument ikon

Nytt dokument

 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Dokument" eller begynn å skrive “/dok" og velg “Dokument”
 3. Klikk på Mediabibliotek
 4. Legg til fil ved å velge fil i utforskeren øverst på siden. Du kan ikke hente dokumentet direkte fra Teams eller SharePoint, men må mellomlagre på desktop eller i det vanlige filsystemet.
 5. Se at dokumentet har et kort og informativt filnavn uten æøå og mellomrom før du laster det inn.
 6. Endre filnavnet slik at det blir riktig språk og ta bort filtypen i navnet etter at du har lastet opp fila.
 7. Lagre og velg. Dokumentet ligger nå markert i Mediaarkivet.
 8. Først når du klikker Insert vil dokumentet legge seg på siden din.
Skjema for dokument

Dokumenter vises med dokument-type og filstørrelse på siden. Det er ikke mulig å velge en annen visningsmodus. Small er den eneste tilgjengelige i spalten på høyre side.

Erstatte et dokument, redigere undertekst og endre forfatter

Rediger dokument knapp
 1. Marker dokument-blokken og klikk på blyanten.
 2. Du kan:
  1. Endre navnet på dokumentet
  2. Fjerne og erstatte dokumentet med et annet (denne funksjonen vil erstatte det gamle dokumentet alle steder det er i bruk samtidig som du beholder det opprinnelige filnavnet slik at lenker ikke blir brutt)
  3. Du kan legge til en liten beskrivelse som kommer under navnet i visningen. (som regel ikke nødvendig å fylle inn noe her)
  4. Endre forfatter om en annen redaktør skal "eie" dokumentet.

Slette dokumentet fra siden og fjerne det fra arkivet

Om du skal slette et dokument, må du både fjerne blokken det ligger i og slette dokumentet under Media. Om ikke, vil det fremdeles være søkbart f.eks på Google.

Media liste
 1. Gå til Media i toppen av siden og søk fram dokumentet.
 2. Slett dokumentet (Du må fjerne dokumentet fra alle sider det er i bruk (Se bruk) før du sletter det.)
 3. Åpne også sidene hvor dokumentet var i bruk i redigering og slett Dokument-blokken som inneholdt dokumentet.
Slett media figur
Bilde

Bilder er filer som er nedlastbare på siden, de kan være i ulike formater som gif, jpeg, png, osv. Bilder bor i Media-biblioteket og vi henter dem fram på de sidene vi vil vise dem.

Gi bildene korte og informative navn FØR du laster dem opp i biblioteket. Navnet skal reflektere innholdet slik at du finner dem igjen, og bør ikke inneholde æ-ø-å eller mellomrom. Dette er fordi det gir dårligere gjenfinnbarhet på nett.

Bildeikon

Nytt bilde

 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Bilde" eller begynn å skrive “/bil og velg “Bilde”
 3. Klikk på Mediabibliotek
 4. Legg til fil ved å velge fil i utforskeren øverst på siden. Du kan ikke hente bildet direkte fra Teams eller SharePoint, men må mellomlagre på desktop eller i det vanlige filsystemet.
 5. Se at bildet har et kort og informativt filnavn uten æøå og mellomrom før du laster det inn.
 6. Skriv inn alternativ tekst (alt) om bildet ikke er rent dekorelement. Dette er for at blinde og andre som ikke ser bildet, skal få en kort forklaring på hva bildet forestiller.
 7. Kreditering - fotograf/eier må skrives inn der det er opphavsrett som krever det.
 8. Lagre og velg. Bildet ligger nå markert i Mediaarkivet.
 9. Først når du klikker Insert, vil bildet legge seg på siden din.
 10. Du kan nå skrive inn en bildetekst om du vil ha det.
Skjema for dokument

Bilder kan ligge enten til venstre, høyre eller midtstilt i tekstfeltet. Midtstilt bruker hele bredden, mens høyre og venstre er i 40% av bredden.

Standard eller Popup - I høyre spalte kan du velge visningsmodus "popup" Da vil du få et forstørrelsesglass som tillater å vise bildet i full størrelse. Størrelsen vil variere ut fra hvor mange piksler det er i originalen, derfor er det viktig at originalen har stor nok oppløsning til å vise stort bilde der det trengs.

Erstatte et bilde, redigere visning og endre forfatter

Når du erstatter et bilde ved å klikke på blyanten og skifte det ut, vil det gamle bildet forsvinne fra Media-arkivet og bli erstattet av det nye. Det er viktig at du sjekker under media at det ikke er i bruk andre steder, siden det gamle bildet vil bli erstattet alle steder det er i bruk.

figur for å redigere media
 1. Marker bilde-blokken og klikk på blyanten.
 2. Du kan:
  1. Endre navnet på bildet
  2. Fjerne bildet fra siden (ikke slette det fra Media)
  3. Erstatte bilde med et annet slik at den nye bildet vil ligge alle steder det gamle var i bruk.
  4. Skrive inn kreditering for å vise hvem som har opphavsrett til bildet.
  5. Endre forfatter om en annen redaktør skal "eie" bildet internt.

Legge et nytt bilde i blokken uten å påvirke andre visninger av det gamle

fjerne bilde figur

Om det gamle bildet er i bruk i andre sammenhenger, må du bruke krysset for Clear media før du henter inn et nytt bilde til blokken.

Slette bildet fra siden og fjerne det fra arkivet

Om du skal slette et bilde, ikke bare bytte det ut med en ny versjon, må du både fjerne blokken det ligger i og slette selve bildet under Media. Om ikke, vil det fremdeles være søkbart f.eks. på Google.

Media liste
 1. Gå til Media i toppen av siden og søk fram bildet.
 2. Slett bildet (Sjekk at bildet ikke er i bruk (Se bruk) på noen flere sider før du sletter det.)
 3. Åpne siden hvor bildet var i bruk i redigering og slett Bilde-blokken som inneholdt bildet.
Slett media figur
Video

Våre videoer ligger nå på Vimeo. Når vi skal vise dem på en nettside, legger vi en lenke til videoen i Media-biblioteket. På denne måten "bor" videoene under Media, om enn bare med en lenke videre til Vimeo.

Husk at videoer må være tekstet for å tilfredsstille krav til universell utforming. Dette må være på plass før du publiserer videoen.

Ny video

Skjema for å laste ned video
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Video" eller begynn å skrive “/vid og velg “Video”
 3. Klikk på Mediabibliotek
 4. Legg til Video via url Lim inn urlen til videoen og klikk på Legg til.
 5. Endre navn om det er nødvendig.
 6. Lagre og velg. Videolenken ligger nå i Mediaarkivet og du ser forhåndsvisning av videoen.
 7. Først når du klikker Insert vil videoen legge seg på siden din.

Video kan ligge enten til venstre, høyre eller midtstilt i tekstfeltet. Midtstilt bruker hele bredden, mens høyre og venstre er i 40% av bredden.

Erstatte en video, redigere visning og endre forfatter

 1. Marker video-blokken og klikk på blyanten.
 2. Du kan:
  1. Endre navnet på Videoen.
  2. Fjerne og erstatte videoen med en annen.
  3. Endre forfatter om en annen redaktør skal "eie" videoen internt.

Slette Videoen fra siden og fjerne den fra arkivet

Om du skal slette videoen, må du både fjerne blokken det ligger i og slette selve lenken under Media. Om ikke, vil den fremdeles være søkbar f.eks på Google.

Media liste
 1. Gå til Media i toppen av siden og søk fram videoen.
 2. Slett Videoen Sjekk at den ikke er i bruk (Se bruk) på noen flere sider før du sletter den.
 3. Åpne siden hvor videoen var i bruk i redigering og slett Video-blokken som inneholdt videoen.
Slett media figur
Trekkspill

Trekkspill viser bare tittel når siden lastes. Du må klikke på tittelen for å åpne feltet. (Dette er skrevet i et trekkspill)

Trekkspill figur
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Trekkspill" eller Skriv “/tre og velg “Trekkspill”
 3. Skriv inn en tittel
 4. Du kan sette inn brødtekst, lister og annet innhold som bilder og tabeller i trekkspillet. Skriv kortkommandoen eller klikk på plusstegnet for å sette inn en blokk.

Lenke til trekkspill og nummerert liste

Om du har behov for å lenke til et trekkspill, kan du legge inn en ID i høyre spalte og lage lenke til den. Du kan også sette nummer på trekkspillene.

For å lenke til trekkspillet fra en annen adresse må du skrive sidens url med anker ID for eksempel (#trekkspill1) bakerst.

Skjema trekkspill
Sitat

Vi har to visninger av sitat, du velger denne blokken når du skal fremheve et utsagn eller en lovtekst. I sitatfeltet har du tilgang til blokkmenyen for vanlig tekst. Det betyr at du kan velge mellom tekst, punktliste og overskrifter og at du kan legge lenke på tekst.

Blokkmeny avsnitt
Sitat figur
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Sitat" eller Skriv “/sit" og velg "Sitat".
 3. Begynn å skrive i sitatfeltet.
 4. Du kan også legge inn referanse eller en lenke til en lovtekst nede til høyre.
 5. Velg stil på sitatet ditt i høyre spalte og om det skal være standard eller lovtekst.
Sitat skjema
Faktaboks

Faktaboks kan enten ligge i full bredde, til venstre eller til høyre i teksten som her:

Fakatboks utseende

Du har tilgang til blokkmenyen for vanlig tekst. Det betyr at du kan velge mellom tekst, punktliste og overskrifter og at du kan legge lenke på tekst.

Blokkmeny avsnitt
Faktaboks ikon
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Faktaboks" eller Skriv “/fa" og velg "Faktaboks".
 3. Begynn å skrive i faktaboksen. Overskrift er frivillig, den kan godt stå tom.
Ekstern lenke

Ekstern lenke

Ekstern lenke er primært for å legge lenker til andre nettsider. Skal du lage lenke til en side med anker, kan du også bruke denne blokken. (For at siden skal åpnes på et bestemt sted eller i et trekkspill.)

Ekstern lenke ikon
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Ekstern lenke" eller Skriv “/eks" og velg "Ekstern lenke".
 3. Skriv inn lenketeksten i blokken og lim inn url under egenskapene for blokken i høyre spalte på siden.
 4. Du må klikke på globusen for å aktivere urlen.
 5. For å få pil eller dør ut må du aktivere "Vis les mer" og "Ekstern lenke".
 6. Skal du legge en intern lenke der i stedet, må du begynne å skrive navnet på målsiden og klikke på riktig valg i stedet for å lime inn url.
Ekstern lenke skjema
Innholdsreferanse (funksjon for interne lenker)

Innholdsreferanse viser interne sider med tre valgfrie visninger. Visningen varierer litt ut fra hvilken innholdstype som er målsiden. Ved visning av verktøy vil det komme en automatisk krysskobling mellom kilde- og målsiden. Blokken kan brukes både separat og i gruppe i en manuell liste.

innholdsrefeanse ikon
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Innhold referanse" eller Skriv “/inn" og velg "Innhold referanse".
 3. Du klikker på "Velg innhold å lenke til"
 4. du får opp et søkebilde hvor du kan søke på tittel eller filtrere på innholdstype (mal) eller begge deler.
Figur velg innholdsreferanse

Visning

 1. Du velger visning i høyre spalte under egenskapene til blokken.
 2. Ved Large får du overskrift, ingress og varialbel metadata ut fra innholdstype.
 3. Ved Medium får du overskrift og ingress
 4. Ved Small får du bare lenke med overskrift på målsiden
Figur liste over innhold
Tabell (for enkle tabeller)

Tabell har begrenset mulighet for formattering. Det er et UU krav å ha enten overskrift eller overskriftsrad. I vanlig bruk er det overskriftsrad som er det riktige for at tabellen skal være lesbar for blinde.

LIM ALDRI INN EN TABELL FRA WORD. SETT DEN OPP FRA BUNNEN AV I DRUPAL.

Tabell ikon
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Tabell" eller Skriv “/tab" og velg "Tabell".
 3. velg evt antall kolonner og rader og klikk på Create Table.
 4. Du får nå opp en tabell som du kan skrive i og endre på.

Høyre spalte

 1. Begynn gjerne med å sette Overskriftsrad. Den legger seg over resten av innholdet.
 2. Velg om du skal ha striper eller ikke.
 3. Ved behov kan du gjøre tabellen ekstra bred, du kan låse cellene til lik størrelse og du kan sette inn en bunnlinje i tabellen. (Dette er frivillig)
Tabell figur

Blokkmenyen

I menyen under kan du endre visning, plassering, antall rader og kolonner og om skriften skal være høyre, venstre eller midtstilt. Caption er unødvendig når du har satt overskriftsrad (Header section).

Enkel tabell figur
Avansert tabell (Migrerte tabeller er av typen avansert)

Har du behov for en tabell med mer spesifikke funksjoner må du sette inn en avansert tabell. Dette er en gjenbrukbar blokk som du kan vise på flere sider uavhengig av hvor du laget den. Spør gjerne redaktør før du setter i gang med en avansert tabell. Mister du en tabell fra siden, så ikke lag en ny men spør om hjelp til å finne den igjen.

Ekstra muligheter i en avansert tabell er blant annet:

 • Bilder i celler
 • lenker
 • farge eller symbol i celler for risikomatriser ol. (Grønn-gul-rød)
 • Både overskriftrad og kolonne
 • Selvstendig id som kan hentes fram og redigeres under egen fane for gjenbrukbare blokker under Innhold.
Figur som viser blokk
Viser egenskaper
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Advanced Table" eller Skriv “/adv" og velg det samme.
 3. Begynn å skrive i sitatfeltet. Du kan også legge inn referanse eller en lenke til en lovtekst nede til høyre.
 4. Klikk på Add table for å lage en ny tabell. (Du kan også hente fram en som finnes fra før.)
 5. Skriv inn navn på tabellen som gjør at du finner den igjen om du må søke den fram.
 6. Nå kan du legge til tabell i redigeringsvinduet for avansert tabell. Klikk på tabellikonet.
 7. Nå får du opp egenskaper. velg antall rader og kolonner og velg overskrifter. Du kan også skrive inn tittel og sammendrag om du vil det. (Frivillig) Klikk OK.
Viser egenskaper for celle

Nå har du opprettet en tabell. For å redigere videre i den må du har markøren i tabellen.

Du kan velge stil og alle de andre valgene i editoren.

Skal du sette egenskaper på cellenivå må du har markøring i cellen og høyreklikke. Da kan du sette inn/fjerne eller endre egenskaper helt ned på cellenivå.

Kort: Stort, Medium, Lite, Knapp

Kort brukes til å fremheve innhold og har som regel lenke til en annen side. De hører mest hjemme på en landingsside/temaside hvor du skal loses videre til annet innhold. Du bør bruke kort og farger med måte, slik at fokus på kortene ikke overskygger annet viktig innhold når du bruker dem på en informasjonsside.

Kort ikon

Sette inn kort

 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Kort" eller Skriv “/kor" og velg riktig kort.
 3. Du kan sette bakgrunnsfarge og pil/ekstern lenke på alle kort.
 4. Sett in lenke inn url eller søk fram målside i høyre spalte som beskrevet under Ekstern lenke lenger opp i veiledningen.

Stort kort

Stort kort kan ha bilde eller video, tittel og ingress. Det er også mulig å legge på farge. Ved full bredde vil bildet ligge ved siden av et tekstfelt. Ved mindre visninger (og skjermer) vil bildet ligge over teksten.

 1. Skriv inn tittel osv. i feltene der du vil ha tekst. Det er ikke påbudt å fylle ut alt.
 2. Velg visningsmodus Standard eller Popup i høyre spalte.
 3. Sett inn bilde ved å klikke på bildefeltet. du henter videre inn bilde som beskrevet under blokkene for Bilde eller Video lenger opp i brukerveiledningen.
 4. Bildet bør være i størrelsesforhold 450x250 som vist.
Stort kort figur

Medium kort

Medium kort har tittel og ingress. Du kan sette på farge og piler.

medium kort figur

Lite kort

Lite kort har bare tittel. Du kan sette på farge og piler.

Lite kort figur

Kort Knapp

Dette kortet er litt mindre fonter og luft. det er mer beregnet på når vi setter inn et kort i nær forbindelse med brødteksten, som ikke dominerer så mye som de andre kortene.

Kortet har felt for tittel og beskrivelse, og du kan sette på piler, men du kan ikke sette farger på dette kortet.

Kort figur
Manuell liste (lenker og dokumenter)

Du bruker manuell liste når du har behov for å vise lenker eller dokumenter i liste og selv vil velge ut hva som skal ligge i lista. For eksempel en liste over eksterne nettsider eller en liste med litt ulikt innhold.

Du legger egne blokker med innhold i lista, og du velger om du vil ha stor, medium eller liten visning for innholdet. (Husk at blokken "Ekstern lenke" bare har liten visning, så bruker du denne sammen med andre blokker bør du velge "Small" for hele lista.)

Manuell liste ikon
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Manuell liste" eller Skriv “/man" og velg "Manuell liste".
 3. Lista kan ha tittel, men det er frivillig å fylle inn. (Om du trenger å vise den i innholdsfortegnelse må du legge en egen tittelblokk over selve lista.)
 4. Klikk på plusstegnet for å legge til innholdsblokker i lista. Du kan velge mellom "Ekstern lenke", "Innholdsreferanse" eller "Dokument".
Manuell liste figur
Automatisk liste (lenker og dokumenter)

Automatisk liste kan hente ut nyheter og annet innhold og vise disse i en dynamisk liste som automatisk oppdateres når nytt innhold blir publisert.

Automatisk liste ikon
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Automatisk liste" eller Skriv “/aut" og velg "Automatisk liste".
 3. Lista kan ha tittel, men det er frivillig å fylle inn.
 4. Resten av innholdet i den automatiske lista velger du under blokk-egenskapene i høyre spalte. Du kan velge kategorier fra taksonomien som er satt opp for nettstedet. Eksemplet under er fra anskaffelser.
  1. Type (her har jeg valgt verktøy)
  2. Visningsmodus (Her har jeg valgt "Large", dvs overskrift, ingress og metadata.)
  3. Global taksonomi (Her har jeg valgt "Klima og miljø")
  4. Emneord (Her har jeg tomt, siden det ikke er en aktuell kategori for verktøy)
  5. Verktøytype (Her har jeg valgt "Eksempler")
  6. Limit items (Her har jeg valgt å vise 5)
  7. Use pager (Her har jeg satt aktiv. det betyr at det kommer en paginering når det er mer enn valgt antall visninger totalt.
  8. Order By (Her velger du om du sorterer etter siste publisert eller tittel)
  9. ASC/DESC bestemmer om du sorterer oppover eller nedover.
Automatisk innholdsliste skjema
Automatisk liste for eksternt innhold

Automatisk eksternt innhold liste kan hente ut kurs eller annet innhold fra dfo.no og vise disse i de andre portalene i en dynamisk liste som automatisk oppdateres når nytt innhold blir publisert.

Automatisk liste ikon
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Automatisk eksternt innhold" eller Skriv “/aut" og velg "Automatisk eksternt innhold liste".
 3. Lista kan ha tittel, men det er frivillig å fylle inn.
 4. Resten av innholdet i den automatiske lista velger du under blokk-egenskapene i høyre spalte. Når du velger Type vil resten av skjemaet tilpasse seg dette valget. Eksemplet under er fra anskaffelser.no.
  1. Type (her har jeg valgt kurs)
  2. Visningsmodus (Her har jeg valgt "Large", dvs overskrift og metadata i dette tilfellet.)
  3. Type arrangement (Her har jeg valgt "Webinar")
  4. Kategori (Her har jeg valgt offenlige anskaffeler)
  1. Limit items (Her har jeg valgt å vise 10)
  2. Use pager (Her har jeg satt aktiv. det betyr at det kommer en paginering når det er mer enn valgt antall visninger totalt.
  3. Order By (Her velger du om du sorterer etter siste publisert eller tittel)
  4. ASC/DESC bestemmer om du sorterer oppover eller nedover.
Automatisk liste skjema
Kontaktinfo og kontaktpunkt

Kontaktpunkt i bunnen av siden

Kontaktpunkt skjema

Du legger normalt til kontaktinfo på siden ved å velge kontaktpunkt eller kontaktperson under fanen for Kontaktpunkt i høyre spalte.

Kontaktinfo ikon

Kontaktinfo blokken

Om du har behov for å legge kontaktinfo i forbindelse med brødteksten og skrive litt opplysninger rundt, eller du vil lenke til eksterne kontakter, så bruker du blokken for kontaktinfo i stedet.

Kolonner

Kolonner kan du sette inn når du har behov for å dele brødtekstfeltet i flere kolonner. For eksempel for å legge inn kort ved siden av hverandre osv. Er mest aktuelt på landingssider som i utgangspunktet har bredere hovedfelt.

Kolonner ikon
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Kolonner" eller Skriv “/kol" og velg "Kolonner". (eller Columns)
 3. Du kan velge to eller tre spalter og ulike bredder. Prøv det fram. Det er ikke alltid så lett å legg ulike blokker paralellt i kolonner.
 4. Det er også mulig å legge til en ekstra kolonne om du f.eks. vil ha 4 knapper på rad. Det gjør du etter at du har satt inn blokken. Det gjør du ved å klikke på plusstegn mellom kolonnene.

Blokker for spesielle behov

Sette inn et avstandsfelt (Mellomrom)

Om du trenger ekstra luft kan du bruke "Spacer" blokken. For eksempel om to blokker kommer i konflikt med hverandre og visningen blir uheldig.

Mellomrom ikon
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Spacer" eller Skriv “/spa" og velg "Spacer".
 3. Du kan dra høyden på feltet opp og ned ved å ta tak i sirkelen i midten.
Spacer figur
Iframe embed og Custom HTML (visning av Tableau)

Du kan bruke begge blokkene over til å legge inn Tableau visning på nettsiden. Fremgangsmåten er litt ulik.

Iframe embed

 1. Du setter inn blokken Iframe embed.
 2. Gå til visning i Tableau Public og velg Share og kopier embed lenken.
 3. Lim inn embed lenken i feltet i blokken.
 4. legg til ?:showVizHome=no&:embed=true i samme feltet rett etter lenken.
 5. Du kan sette sidehøyde og bredere visning av Iframe feletet ved å velge dette under Blokk feltet til høyre i redigeringsvinduet.

Custom HTML

 1. Du velger blokken som heter Tipasset HTML.
 2. Kopier Embedkoden fra Tableau i stedet for lenken og lim den inn i feltet som heter "Skriv HTML. 
 3. Velg forhåndsvisning og se om du får opp bildet.

Om du trenger avstand under iframen til annet innhold kan du legge inn blokken for mellomrom.

Mellomrom ikon

Avansert

Det er også mulig å legge denne "div"-en rundt scriptet:

<div class="wp-block-rm-iframe-embed iframe-embed-wrapper is-large">{script her}</div>

Horisontale faner med innhold under (Tabs)

Visning av innhold under faner, for eksempel stadier i en anskaffelsesprosess.

 1. Du setter inn blokken tabs block
 2. Du klikker på pluss og legger til så mange faner du trenger. Fyll inn tittel på fanene.
 3. Nå kan du legge innhold under de ulike fanene, for eksempel en automatisk liste som i eksemplet under.
Figur som viser faner
Tidslinje (Timeline)

Dette er en funksjon spesielt utviklet for StartOff. Du kan redigere alle tekst og hvor du vil utheve innhold og hvor mange trinn du vil ha. du vil også bare se innhold i felter hvor dette er fylt ut. Prøv gjerne om den egner seg til ditt bruk.

Viser tidslinje
Skilletegn

Setter inn en horisontal strek som skilletegn i brødtekstfeltet.

Mathjax (Til å legge inn formler)

Spesiell funksjon for å vise formler på siden. Har du behov for å vise en formel, så prøv deg fram her.

Code

Til bruk når du skal vise kode på nettsiden, for eksempel i en veiledning som viser informasjon for utviklere.

Blokker som kun skal brukes på framsiden og landingssider

Forsidekort

Spesielle kort til bruk på forsiden og landingssider. Redigeres som andre tilsvarende kort.

Cover

Funksjon for det brede feltet som kan vises på landingssider. For at feltet skal bli bredt, må du skrive "Wide" i feltet som heter "Avansert" i høyre spalte.

Klikkbart prosesskort (Card Process)

Prosesskort er et spesielt kort som kan vise en prosess på en landingsside. Du kan bare hente fram en faktisk prosess, og ikke bruke kortet til å vise en tenkt prosess. Du kan skrive inn overskrift og sette bakgrunnsfarge på kortet.

Figur som viser faser i en prosess
Bildekarusell (Carousel)

Du setter først inn blokken som heter Carousel, så legger du til en Slide for hver visning.

Viser egenskaper for Slide
 1. Fyll inn tekst for hver "Slide" som overskrift, tittel og beskrivelse.
 2. Legg til bilde fra Media ved å klikke på plassholder for bilde.
 3. Du kan endre rekkefølge på "slidene" i etterkant med pil opp eller ned.
Oppdatert: 28. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord