Nettstrategi og kriterier for innhold

Nettstrategien gjelder for alle nettsteder og nettportaler i DFØ, med hovedvekt på de som har redaktørstyrt innhold. Retningslinjene for forvaltning av innhold skal sikre at innholdet vi publiserer på nett er av god kvalitet og er relevant for brukerne våre.

Nettstrategiens hovedmål

DFØs nettsteder skal gjøre arbeidsdagen enklere for brukerne våre, og bidra til at DFØ løser sitt samfunnsoppdrag.

Nettstrategiens delmål

 • Finne: Brukerne vet hva vi kan tilby og finner det de trenger.
 • Forstå: Innholdet er relevant for brukerne, og det er godt og enkelt å forstå.
 • Få til: Brukerne får løst oppgaven sin.

Virkemidler: Hvordan skal vi oppnå målene?

Finne: Brukerne vet hva vi kan tilby og finner det de trenger
 • Alle nettsteder har brukervennlig design og navigasjon med gode overskrifter, lenker og menypunkter som gjør det enkelt for brukerne å finne det de leter etter. Nettstedene skal følge prinsippene for universell utforming.
 • Vi har en god struktur på nettstedene slik at brukerne enkelt kan finne hva vi tilbyr og får utført oppgavene sine raskt og effektivt, og på tvers av nettsteder.
 • Vi bygger og organiserer nettstedene og innholdet vårt etter brukernes behov og oppgaver, hvis ikke andre overordnede hensyn er sterkere.
 • Vi sørger for at innholdet er søkeoptimalisert, det vil si at det mest relevante innholdet skal komme høyest opp i søkeresultatet. I tillegg bruker vi de mulighetene som finnes i søkemotoren til å tilpasse resultatet.
Forstå: Innholdet er relevant for brukerne, og det er godt og enkelt å forstå
 • Nytt innhold og funksjonalitet skal være basert på innsikt om hva brukerne trenger, og vi tester innholdet på reelle brukere og målgrupper.
 • Vi måler statistikk på bruken av nettstedene våre, og bruker innsikten til å justere og gjøre innholdet bedre.
 • Vi følger retningslinjene for forvaltning av innhold, og sørger for god kvalitet og relevans.
 • Vi sørger for at eksisterende innhold blir regelmessig oppdatert, og vi fjerner mindre relevant og utdatert innhold.
 • Innholdet skal både gi en enkel oversikt og faglig fordypning.
 • Vi bruker et klart, tydelig og enkelt språk, og bruker ord og begreper som brukerne kjenner og bruker selv.
Få til: Brukerne får løst oppgaven sin
 • Vi snakker med brukerne våre gjennom intervjuer og undersøkelser for å avdekke brukeroppgavene deres, og vi prioriterer å løse de viktigste brukeroppgavene først.
 • Vi gir brukerne opplæring i tjenestene våre ved å ha gode brukerveiledninger, eksempler og kurs.
 • Vi tester jevnlig innhold og funksjonalitet på brukerne våre.

Kriterier for innhold

Innholdet på DFØs nettsteder skal være relevant og godt. Relevant innhold løser en konkret brukeroppgave eller bidrar til å nå et strategisk mål. Godt innhold er prioritert, forståelig og tydelig presentert, og det er tydelig hva brukeren skal gjøre videre. Et klart språk hever kvaliteten på innholdet.

Kriterier for relevans

 • Hvilket av målene for nettstedet skal innholdet bidra til å nå?
  Velg ett eller flere mål, og beskriv hvordan du skal måle om innholdet bidrar. Hvis innholdet ikke bidrar til å nå nettstedets mål, bør vi sannsynligvis ikke publisere det der.
 • Hvilken av nettstedets målgrupper er innholdet rettet mot?
  Beskriv hvem som skal bruke/lese innholdet, og hvem det kan være aktuelt å teste innholdet på. Hvis målgruppen ikke er en definert målgruppe på nettstedet, må du vurdere om innholdet hører bedre hjemme en annen plass.
 • Hvilken brukeroppgave løser innholdet?
  Beskriv en konkret oppgave som innholdet skal løse, og hvem i målgruppen som har oppgaven.

Kriterier for kvalitet

 • Har innholdet et klart språk? I DFØ skal alle skrive i henhold til prinsippene om klart språk og følge reglene for norsk rettskrivning. Vi skal hele tiden uttrykke oss slik at mottakeren forstår, og innholdet skal være klart og enhetlig. I språkprofilen vår finner du både retningslinjer for hvordan vi skal skrive og råd for skrivearbeidet.
  Les mer om klart språk i DFØ.
 • Er innholdet leservennlig og tilpasset nett?
  Med enkle grep kan du gjøre innholdet på nett mer leservennlig. Det handler for eksempel om å gjøre det enkelt å lese innholdet på en side, og hvordan vi kan gjøre innholdet lett å finne og navigere i.
  Les mer om hvordan vi skal skrive på nett.
Oppdatert: 28. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord