Statsansatteundersøkelsen 2018

Statsansatteundersøkeslen (før medarbeiderundersøkelsen) blir gjennomført hvert tredje år, og er en representativ undersøkelse blant statens ansatte. Denne undersøkelsen bidrar til kunnskapsgrunnlaget for å forbedre både lederutviklingen i staten, og den sentrale arbeidsgiver- og personalpolitikken.

Hovedfunn i undersøkelsen

De statsansatte uttrykker høyt engasjement for jobben og de mener at de får brukt sin kompetanse. Samtidig opplever de at gjennomføringsevnen er lav. Lederne ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering, men undersøkelsen viser at det fortsatt er en vei å gå på det digitale området.

Les mer om hovedfunnene i undersøkelsen

Vi ga undersøkelsen et nytt navn i 2018. Det som tidligere var medarbeiderundersøkelsen i staten heter nå statsansatteundersøkelsen. Dette gjorde vi for å unngå sammenblanding med interne arbeidsmiljøkartlegginger, som ofte kalles medarbeiderundersøkelser.

Metode for undersøkelsen

5 232 ansatte i staten besvarte Statsansatteundersøkelsen i november 2018. Det er nesten 900 ledere og 4350 medarbeidere som har svart på spørsmål knyttet til hvordan de opplever staten som arbeidsgiver. Svarprosenten i undersøkelsen var 64.

Resultatene er vektet med hensyn til departementsområder og leder/medarbeider, og gir representative tall for både staten som helhet og de enkelte departementsområdene. Det er femte gang undersøkelsen blir gjennomført (også i 2007, 2009, 2012 og 2015). Statistisk sentralbyrå og Rambøll Management Consulting har bistått med gjennomføring av undersøkelsen.

Se resultater fra tidligere undersøkelser
Oppdatert: 28. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.