Staten som arbeidsplass

I statsansatteundersøkelsen sier et stort flertall av de ansatte at de får brukt egen kompetanse, og at de forstår sin egen rolle i virksomheten. De opplever arbeidsmiljøet i stor grad som inkluderende, og det er et godt klima for håndtering av uenighet. Områdene med laveste skårer er omstillingsevne, og utnyttelse av mulighetene som ligger i den digitale utviklingen.

Figuren under viser de ulike indikatorene i statsansatteundersøkelsen. Engasjement og gjennomføringsevne (mørkeblå) er fast med i undersøkelsen. De andre indikatorene er knyttet til egen arbeidssituasjon (lyseblå), og til kultur og arbeidsmåter i virksomheten (lilla). 

Indikatorene knyttet til egen arbeidssituasjon vurderes stort sett høyere enn indikatorer relatert til virksomheten.

Oppdatert: 2. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord