Forord

Publisert

Samfunnet endrer seg stadig og forvaltningen må utvikle seg hele tiden for å ikke komme på etterskudd. Utfordringene vi står overfor framover er mer gjennomgripende enn tidligere og det kan være behov for å tenke nytt for at forvaltningen skal være godt rustet framover.

3 Innovasjon

Forvaltningsutvikling i stort er tema for Forvaltningskonferansen 2021. Vi retter søkelyset på erfaringer med reformer og store endringsprosesser og sentrale læringspunkter. Videre tar vi opp spørsmål knyttet til teknologi og nye arbeidsmåter for å møte framtidens utfordringer.

I dette kunnskapsgrunnlaget er formålet først og fremst å gi en god oversikt over særlig relevante politiske føringer, innsiktsarbeid gjort av Difi/DFØ og eksempler på nye arbeidsmåter i forvaltningen.

Trond Kråkenes har vært prosjektleder for arbeidet. Dag Solumsmoen, Marte Lund Saga og Kariline Gustad-Sanner har bidratt som prosjektmedarbeidere.

Takk til gode kollegaer i divisjon for styring, organisering og ledelse, som har bidratt med solide faglige innspill. Vi håper notatet vil være interessant lesning for alle som er opptatt av forvaltningen og forvaltningsutvikling.

Oslo, 15.11.2021

Divisjonsdirektør Hilde Nakken

Fant du det du lette etter?