Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Program Styringskonferansen 2017

Effektivisering – mer og bedre for mindre

Konferansier: Eva Grinde, Dagens Næringsliv

Hvorfor effektivisere?

09.30 – 09.45
Velkommen og åpning av konferansen
Øystein Børmer, direktør i DFØ
09.45 – 10.15

Regjeringens strategi for effektivisering
Siv Jensen, finansminister
Regjeringen har staket ut kursen for nødvendig effektivisering av staten,  og  finansministeren har klare forventninger til forvaltningen.

10.15 – 10.30

Hvem har utmerket seg innen god statlig styring? 
Bedre stat-prisen går til den virksomheten som best har bidratt til effektiv ressursbruk i staten. Finansminister Siv Jensen deler ut årets pris.

10.30 – 11.00

Må staten effektivisere?
Henrik Syse, filosof, forsker, forfatter og samfunnsdebattant
Er det egentlig nødvendig at staten effektiviserer? Filosof, forsker, forfatter og samfunnsdebattant Henrik Syse diskuterer de etiske grunnene til at staten framover bør gjøre mer for mindre. 

11.00 – 11.20

Pause

Hvordan effektivisere?

11.20 – 12.10

Goals gone wild and how to tame them 
Adam Galinsky, Professor in Social Pshychology at Columbia Business School
Hvordan kan statlige virksomheter få mest mulig ut av det å sette seg mål – og hvordan unngår vi de klassiske feiltrinnene? Hvordan kan mål danne et godt grunnlag for effektivisering? Galinsky er utdannet sosialpsykolog fra Harvard og Princeton, og er internasjonalt kjent for sin forskning innen makt, beslutningstaking og lederskap. 

Foredraget holdes på engelsk.

12.10 – 12.30

Veien til mindre sløsing
Anne-Kari Bratten, leder i Spekter
Bratten har mer enn en gang tatt til orde mot det hun mener er sløsing i offentlig sektor. Men hvordan kan staten kutte kostnader? Bratten gir sine beste råd fra sidelinjen.

12.30 – 13.20

Lunsj

13.20 – 13.45

Effektivisering gjennom arbeidslyst
Jon Kjær Nielsen, forfatter og foredragsholder
Kan økt trivsel gi økt effektivitet? Danske Jon Kjær Nielsen gir eksempler og praktiske redskaper for økt trivsel i en hverdag preget av endringer og omstilling. Nielsen er en av Danmarks mest etterspurte foredragsholdere og har gitt ut en rekke bøker. 

Foredraget holdes på engelsk. 

13.45 – 14.05

Liten virksomhet – stor gevinst
Geir Bø, virksomhetsleder Pensjonstrygden for sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn reduserte antall ansatte med 40 prosent, noe som sørget for en årlig innsparing på rundt seks millioner kroner. Derfor vant de fjorårets Bedre stat-pris. Nå vil Bø gi sine beste tips til resten av statsforvaltningen. 

14.05 – 14.35

Effektivisering i det digitale skiftet
Rune Bjerke, Konsernsjef DNB
Med snart ti år i sjefsstolen har Bjerke opplevd både finanskrise, oljeprisens opp- og nedturer og en digital omveltning. Bankbransjen står midt i det digitale skiftet, og kundene forventer enkle, selvbetjente løsninger utført på et øyeblikk. Det krever nye måter å jobbe på og en mer effektiv kundebetjening. Bjerke vil fortelle om hvordan DNB visker ut skillene mellom bank og teknologibedrift. 

14.35 – 14.55

Pause

Hvordan få mer for mindre i tiden framover?

14.5 5 – 15.15

Fremtidens forvaltning er tuftet på kunnskap
Petter Skarheim, departementsråd Kunnskapsdepartementet
Hvordan kan vi bruke kunnskap bedre til å utvikle forvaltningen, spør departementsråd Petter Skarheim. Han retter blikket framover og peker på mulige skjær i sjøen. 

 15.15 – 15.45

Står vi foran en teknologirevolusjon?
Jan Grønbech, sjef i Google Norge
Grønbech har ledet Google Norge fra å være et selskap med kun én ansatt, til å bli Norges ledende medieselskap. Hvordan vil fremtidens teknologi påvirke forvaltningen, og hvordan bør staten utnytte de nye mulighetene? spør Grønbech.

15.45 – 16.10 Minipanel, ledet av Eva Grinde
16.10 – 16.15

Oppsummering

16.15 Mottakelse

* Vi tar forbehold om endringer i programmet