Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Foredragsholdere

Adam Galinsky
professor Columbia Business School

 Adam Galinsky

Øker sjansen for å lykkes hvis du setter deg mål? Professor Adam Galinsky ved Columbia Business School er ekspert på målsetting, innovasjon og ledelse. I 2009 publiserte han artikkelen «Goals gone wild», om de ofte oversette negative konsekvensene av å sette seg mål. Galinsky vil prate om målenes tosidighet: Hvordan målsetting på den ene siden kan skape økt effektivitet, men samtidig kan forsterke trangsynthet, risikovillighet og i verste fall føre til uetisk atferd. Han vil vise hvordan virksomheter kan maksimere fordelene ved å sette seg mål – mens de samtidig minimer ulempene. Galinsky er utdannet doktor i sosialpsykologi ved Princeton University, og har publisert en rekke forskningsartikler og bøker om målsetting. 

Rune Bjerke
konsernsjef DNB ASA

 Bjerke

Med snart ti år i sjefsstolen har Bjerke opplevd både finanskrise, oljeprisens opp- og nedturer og en digital omveltning. Bankbransjen står midt i det digitale skiftet, og kundene forventer enkle, selvbetjente løsninger utført på et øyeblikk. Det krever nye måter å jobbe på, og en mer effektiv kundebetjening. Bjerke forteller om hvordan DNB visker ut skillene mellom bank og teknologibedrift. 

 

Siv Jensen
finansminister 

 

Finansminister Siv Jensen deler sine tanker om effektivisering i staten, og hvilke forventninger hun har til forvaltningen. Hun vil også dele ut årets Bedre Stat-pris til en virksomhet som har utmerket seg innen styring i staten. Prisen deles ut til virksomheter som har gjort endringer som har bidratt til mer effektiv ressursbruk i staten. Jensen har vært partileder for Fremskrittspartiet siden 2006, og er tidligere utdannet diplomøkonom ved Norges Handelshøyskole. Hun ledet også Stortingets finanskomité i perioden 2001-2005.


Øystein Børmer
direktør, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

 

 

Direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Øystein Børmer, er vert for Styringskonferansen. DFØ er statens ekspertorgan på styring, og Børmer vil dele erfaringer fra virksomhetens eget effektiviseringsarbeid. Han ledet det regjeringsoppnevnte Børmer-utvalget, som vurderte nytten av flerårige budsjetter på utvalgte områder, og hvorvidt det burde bli et tydeligere skille mellom drift og investeringer. Børmer har også erfaring fra politikken, som statssekretær for tidligere finansminister Per Kristian Foss og som finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe.

 

Eva Grinde
konferansier

 

Eva Grinde er kommentator i Dagens Næringsliv, og er kjent for sin skarpe penn om styring og ledelse i spalten «Endelig mandag». Grinde skal lede oss gjennom årets Styringskonferanse. Hun har tidligere vært redaksjonssjef i Lørdagsmagasinet og jobbet som journalist og reporter i fjernsyn og radio. Hun er utdannet ved London School of Economics, Queen Mary University of London, Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI.  

Jon Kiær Nielsen
forfatter og foredragsholder

 

Hva er arbeidslyst og trivsel? Hvor stor forskjell utgjør det om man satser på dette eller ikke? Danske Jon Kjær Nielsen gir eksempler og praktiske redskaper for økt trivsel i en hverdag preget av endringer og omstilling. Nielsen er en av Danmarks mest etterspurte foredragsholdere, og har de siste ti årene hjulpet arbeidsgivere i flere land å skape mer trivsel på jobben. Han har gitt ut tre bøker om arbeidslyst og driver podcasten «The Happy Ways Podcast». 

 

Henrik Syse
forfatter, debattant, forsker, filosof

 Syse


Må vi i det hele tatt effektivisere? Filosof, forsker, forfatter og samfunnsdebattant Henrik Syse vil diskutere de etiske grunnene til at staten bør effektivisere. Han er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), der han leder programmet «Etikk, normer og identitet».

 

 

Jan Grønbech
administrerende direktør Google Norge

 Grønbech

Jan Grønbech har ledet Google Norge fra å være et selskap med kun én ansatt, til å bli Norges ledende medieselskap. De siste fire årene har han også hatt ansvaret for YouTube Norge. Den norske Google-sjefen vil dele sine kunnskaper om hvordan fremtidens teknologi vil påvirke oss, og hvordan staten bør utnytte de nye mulighetene.

 

 

Anne Kari Bratten
administrerende direktør Spekter 

 

Hvordan bør staten effektivisere? Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten, vil se på statlig effektivisering fra sitt ståsted. Bratten er en klar røst i den offentlige debatten, og har gjennom flere år engasjert seg i spørsmålet om hvordan arbeidslivet påvirker produktiviteten og bærekraften i velferdsstaten. Bratten er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole. Tidligere har hun blant annet vært organisasjonsdirektør i Jernbaneverket og personal- og organisasjonssjef i NSB Bane.


 

Petter Skarheim
departementsråd, Kunnskapsdepartementet

 Skarheim

Hvordan kan kunnskapssektoren effektiviseres? Departementsråd i Kunnskapsdepartementet, Petter Skarheim, vil se fremover og reflektere over hvordan kunnskapssektoren kan effektiviseres, og hvordan man kan overvinne de motkreftene som finnes. Skarheim var tidligere direktør i Utdanningsdirektoratet, og er utdannet siviløkonom. 

Geir Bø
virksomhetsleder Pensjonstrygden for sjømenn

 Bø

Pensjonstrygden for sjømenn vant i fjor Bedre Stat-prisen for sin omfattende effektiviseringsrunde, som førte til en årlig innsparing på mer enn seks millioner kroner. Direktør Geir Bø vil prate om utfordringene ved å omstille en liten virksomhet. Bø er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har tidligere jobbet i Statens pensjonskasse og har vært avdelingsdirektør i Sparebank 1.