Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS)

Kurset gir en innføring i et virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS).

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–1530
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Kurset fokuserer på virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS).

Formålet med SRS er blant annet å vise virksomhetens reelle forbruk av ressurser (kostnader). Kurset gir en oversikt over hovedreglene i SRS og en gjennomgang av et virksomhetsregnskap utarbeidet etter SRS med regnskapsoppstillinger og tilhørende noter.

Vi har kurs for både nettobudsjetterte og bruttobudsjetterte virksomheter. Gjennomgangen og talleksemplene tar utgangspunkt i rammebetingelsene for disse ulike tilknytningsformene. Bruttobudsjetterte virksomheter er ordinære forvaltningsorgan, mens nettobudsjetterte virksomheter er forvaltningsorgan med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet. De får sin bevilgning tildelt på 50-post. 

Mål for kurset

Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS).

Målgruppe

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige og regnskapsmedarbeidere som ønsker en innføring i virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS).

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om deltakerne har deltatt på kurset Regnskap for statlige virksomheter (innføringskurs) eller har tilsvarende kunnskaper om hovedbestemmelsene om regnskap i økonomiregelverket, da innholdet i SRS relateres og eksemplifiseres med bakgrunn i dette regelverket.

Planlagte kurs