Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Mål- og resultatstyring i virksomhetsstyringen

Kurset er et praktisk og grunnleggende kurs om hva mål- og resultatstyring er og hvordan dette prinsippet kan praktiseres på en god måte i virksomhetsstyringen. Det legges spesielt vekt på hvordan resultatkjeden kan benyttes som verktøy i planleggingsfasen.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–1530, oppmøte kl. 08.30
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Andre relaterte fagtilbud i DFØ

  • Kurs: Grunnkurs i risikostyring
  • Kurs: Internkontroll
  • Kurs: Mål- og resultatstyring i etatsstyringen
  • Kurs: Årsrapport fra virksomhet til departement

Det blir praktiske eksempler og gode tips samt noe praktisering i grupper.

  • Mål- og resultatstyring – et overordnet styringsprinsipp i staten
  • Mål på ulike nivå med resultatkjeden som verktøy
  • Målgrupper og brukere – som utgangspunkt i virksomhetsstyringen
  • Mål, målformuleringer og målstrukturer i virksomhetsstyringen
  • Planlegge for resultatoppfølging– inkludert valg av styringsparametere og evaluering
  • Eksempler og gruppearbeid

Mål for kurset

Deltagerne har fått grunnleggende kunnskap om hva mål- og resultatstyring er og hvordan det kan praktiseres på en god måte i virksomhetsstyringen.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere som arbeider med mål- og resultatstyring i statlige virksomheter og departementer. Målgruppen vil være både medarbeidere i fagavdelinger og medarbeidere i stab eller andre støttefunksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om økonomiregelverket er en fordel og det er fint om du har arbeidet med temaene som berøres.

Planlagte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien