Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Mål- og resultatstyring (et praktisk kurs)

Kurset er et praktisk og grunnleggende kurs om hva mål og resultatstyring egentlig er og om hvordan spesielt planleggingen kan praktiseres på en god måte etter økonomiregelverket.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–1530, oppmøte kl. 08.30
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Andre relaterte fagtilbud fra DFØ

Vi legger spesielt vekt på hvordan resultatkjeden kan benyttes som verktøy i planleggingen av intern virksomhetsstyring og/eller etatsstyring. Det blir praktiske eksempler og gode tips samt noe tid til praktisering i grupper.

Temaer som gjennomgås er:

  • Mål- og resultatstyring – som overordnet styringsprinsipp i staten
  • Resultatkjeden som verktøy - Mål, målformuleringer og målstrukturer
  • Valg av styringsparametere og ambisjonsnivå
  • Eksempler og gruppearbeid

Merk at kursene Mål og resultatstyring, Grunnkurs i Risikostyring og Kurs i internkontroll er settes opp på tre sammenhengende datoer og at kursene bygger på hverandre. Man kan melde seg på alle de tre kursene, men de kan selvfølgelig også tas enkeltvis.

Mål for kurset

Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av hva mål- og resultatstyring er, og hvordan det kan benyttes spesielt i planleggingen av intern virksomhetsstyring og/eller etatsstyring.

Målgruppe

Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som arbeider med mål- og resultatstyring. Målgruppen vil være både medarbeidere i fagavdelinger og medarbeidere i stab eller andre støttefunksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om Økonomireglementet er en fordel og fint om du har arbeidet med temaene som berøres.

Planlagte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien