Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Regnskap for statlige virksomheter (innføringskurs)

Kurset gir en innføring i reglene for regnskap i statlige virksomheter. Vi vil blant annet gå gjennom krav til årsregnskap i statlige virksomheter.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–15.30 (oppmøte fra kl. 08.30)
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Dette er en kort innføring i reglene for regnskap i statlige virksomheter. Kurset forutsetter at deltakerne har grunnleggende regnskapskompetanse.

Vi vil gå gjennom temaer som:

  • statens konsernsystemer for budsjett og regnskap og betalingsformidling
  • regnskapsplikt og kontoplaner i staten
  • regnskapsrapportering
  • årsregnskap
  • bokføring og oppbevaring
  • merverdiavgift i staten, transaksjonskontroller, fullmakter og avstemminger

Mål for kurset

Deltakerne skal etter kurset ha en bedre forståelse for hva som er spesielt ved regnskapsføring i statlige virksomheter og enkelte praktiske konsekvenser dette har. Kurset skal blant annet gi deltakerne en innføring i utarbeidelse av årsregnskapet, dvs. utarbeidelse av bevilgningsrapportering og artskontorapportering med tilhørende noter.

Målgruppe

Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som til daglig jobber med regnskapsføring og oppfølging av regnskap. Kurset egner seg godt for erfarne tilsatte som ønsker en oppfriskning eller for nytilsatte med regnskapskunnskaper som ønsker å bli kjent med hvilke regler som gjelder for statlige virksomheter.

Anbefalte forkunnskaper

Deltakerne bør ha grunnleggende kunnskaper om regnskapsføring fra studier eller relevant erfaring.

Planlagte kurs

18. sep. 2017

Regnskap for statlige virksomheter (innføringskurs)

Heldagskurs, påmeldingsfrist 11. september 2017