Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse (innføringskurs)

Kurset gir deltakerne en innføring i utredningsinstruksens krav til innhold i utredninger av statlige tiltak. Kurset har hovedvekt på hvordan å besvare minimumskravene til utredninger, og analyseformen forenklet analyse.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–15.30
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Andre relaterte fagtilbud fra DFØ

I utredningsinstruksen stilles det tydelige minimumskrav til utredninger av statlige tiltak. Virksomheten som skal utrede skal alltid svare på seks spørsmål. Kravene til hvor omfattende utredningen skal være, øker med størrelsen/omfanget på de forventete virkningene av tiltakene som skal utredes, og om tiltaket reiser viktige prinsipielle spørsmål.

Kurset vil ha hovedvekt på de grunnleggende spørsmålene utredningsinstruksen tar utgangspunkt i:

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Når må dere utrede?
  • Hvordan kan dere besvare de 6 spørsmålene i utredningsinstruksen?
  • Hvordan kan dere vurdere hvor grundig utredningen bør gjøres?

NB! Det legges ikke vekt på analyseformen samfunnsøkonomisk analyse, og hvordan å tallfeste og verdsette virkninger. Dette gjøres i et eget påbygningskurs, «Samfunnsøkonomisk analyse».

Mål for kurset

Målet for kurset er å gjøre deltakerne i stand til å besvare utredningsinstruksens 6 spørsmål. Kurset gjør også deg som skal bruke utredninger, i stand til å vurdere om utredningene besvarer de 6 spørsmålene på en god måte.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal gjennomføre utredninger. Kurset er imidlertid også egnet for deg som skal bestille eller bruke utredninger gjennomført av andre i ditt arbeid.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi anbefaler imidlertid at kursdeltakerne på forhånd har lest kapittel 2.1.2 i DFØs veileder i utredningsinstruksen, og/ eller gjennomført DFØs e-læringskurs i forenklet analyse.

Planlagte kurs

19. okt. 2017

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Heldagskurs, påmeldingsfrist 12. oktober 2017