Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Tilskudd (innføringskurs)

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–15.30
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Kurset bygger på økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger (Bestemmelsene kapittel 6), samt Finansdepartementets veileder (2004) om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Utforming av hovedelementene i en tilskuddsordning
  • Fastsettelse av regelverk for en tilskuddsordning
  • Etablering av forvaltningsorganisasjon
  • Tilskuddsforvaltning
  • Oppfølging og kontroll av tilskuddsordninger
  • Regelverk og aktører på tilskuddsområdet

Mål for kurset

Kurset gir deltakerne økt kunnskap om og oversikt over økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten. 

Målgruppe

Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som arbeider med utforming og forvaltning av tilskuddsordninger eller som har ansvaret for slike ordninger. 

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper.

Vi anbefaler at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i Reglement for økonomistyring i staten og Finansdepartementets veileder (2004) om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

Planlagte kurs

24. apr. 2017

Tilskudd (innføringskurs)

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.