Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Risikostyring (grunnkurs)

Tema for kurset er hvordan statlige virksomheter kan etablere et grunnlag for risikostyring integrert i mål- og resultatstyringen. Kurset gjennomgår hvordan en kan og identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko på ulike nivåer i virksomheten.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–15.30
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Andre relaterte fagtilbud fra DFØ

Kurset gir en kort innføring i sentrale begreper og metoden for risikostyring. Videre gjennomgås krav til risikostyring i Økonomiregelverket og hvilken nytte man kan få ved å gjennomføre risikovurderinger i ulike sammenhenger. DFØs risikometode gjennomgås steg for steg og kurset går inn på hvordan risiko på ulike nivåer kan ses i sammenheng.

Det blir gitt eksempler med relevans for statlige virksomheter og det settes av tid til oppgaver og diskusjon. DFØs risikovurderingsverktøy blir demonstrert i kurset.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltagerne får en bedre forståelse av hvordan statlige virksomheter kan etablere eller videreutvikle et opplegg for risikostyring. Det er også et mål at deltagerne får kunnskap om metode og praktiske  verktøy,  og hvordan disse kan tas i bruk i virksomheten.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er medarbeidere og ledere i statlige virksomheter, herunder departementer, som jobber med risiko og som gjennomfører risikovurderinger som en del av styringen, for eksempel knyttet til virksomhetsplaner, etatsstyring, internkontroll, prosjekter mv. 

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha grunnleggende kunnskap om styring, blant annet fastsettelse av mål og styringsparametere, måling av resultater, oppfølging og rapportering av måloppnåelse, bruk av resultatkjeden mv. Slike forkunnskaper vil for eksempel kunne oppnås ved å ta DFØs grunnkurs i mål- og resultatstyring.

Merk at kursene MRS i virksomhetsstyring, Grunnkurs i risikostyring og Kurs i internkontroll er satt opp på tre sammenhengende datoer og at kursene bygger på hverandre. Man kan melde seg på alle de tre kursene, men de kan selvfølgelig også tas enkeltvis.

Planlagte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien