Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Budsjettarbeid i departementene

I kurset går vi gjennom de sentrale elementene i budsjettprosessen i staten samlet, for departementene og i Stortinget samt sammenhengen mellom de sentrale regelverkene.

Kursinformasjon

Kurstype: Heldagskurs, kl. 09.00–1530
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Andre relaterte fagtilbud fra DFØ

Målet for kurset er å gi deltakerne en innføring i statsbudsjettets funksjon for staten samlet og for departementene. Deltakerne vil bli kjent med formål, virkeområde og prinsipper i Stortingets bevilgningsreglement og med sammenhenger mellom bevilgningsreglementet og reglement for økonomistyring i staten.

Det gis også en oversikt over aktører, roller og prosesser i budsjettbehandlingen (inkl. i Stortinget) og det enkelte departements ansvar og myndighet.

Kursbeskrivelse

  • Innledning med bla. kort om sammenhengene mellom relevante regelverk for styring i staten
  • Budsjettprosessen i staten
  • Bevilgningsreglementet
  • Statsbudsjettets inndeling og oppbygging
  • Departementets rolle i økonomistyringen og budsjettarbeidet
  • Budsjettprosessen i Stortinget

Foreleserne på kurset kommer fra Finansdepartementet, et fagdepartement, Stortinget og Direktoratet for økonomistyring.

Målgruppe

Kurset er rettet mot medarbeidere i departementer som arbeider innenfor planlegging og budsjettering eller som har ansvaret for oppfølging av underliggende virksomheter (etatsstyring). Det kan passe godt for deg som er ganske ny i budsjettoppgaven. Dette er ikke et kurs i bruk av verktøy. Hvis det er mange deltakere fra et departement vil vi foreta en prioritering slik at flest mulig departementer får plass. 

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi anbefaler at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i Finansdepartementets veileder i statlig budsjettarbeid og Reglement for økonomistyring i staten som kan lastes ned fra DFØs nettsider.

Planlagte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien