Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i virksomhetsstyringen

Kurset gir en innføring i hvordan periodisert regnskapsinformasjon, basert på et virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS), kan brukes i virksomhetsstyringen. Kurset er under utvikling og beskrivelsen kan bli revidert. Det orienteres også om DFØs kartlegging om bruk av periodisert regnskap i økonomi- og virksomhetsstyringen, og arbeidet med å utlede god praksis. I tillegg vil kurset, med utgangspunkt i DFØs nye løsning Økonomiinfo, vise hvordan periodisert regnskapsinformasjon og nøkkeltall kan brukes i løpende økonomistyring.

Kursinformasjon

Kurstype:

09.00 - 12.10 (del 1 - stort sett samme innhold som tidligere halvdagskurs)

13.00 - 15.30 (del 2 - nytt innhold sammenlignet med tidligere halvdagskurs)

Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Kursbeskrivelse

Deltakerne vil få innsikt i hvilken informasjon et virksomhetsregnskap etter SRS inneholder, hva som kan leses ut av et slikt regnskap, samt tips om hva det er viktig å tenke på ved en overgang til SRS. Hoveddelen av kurset fokuserer på hvordan periodisert regnskapsinformasjon kan brukes i virksomhetsstyringen. Det gis eksempler som viser forskjellen på styringsinformasjon fra et regnskap ført etter kontantprinsippet versus et periodisert virksomhetsregnskap etter SRS. Det gis også eksempler på periodiserte nøkkeltall, og hvordan disse kan brukes i virksomhetsstyringen. Funn fra tilstandskartleggingen om bruk av periodisert regnskap i økonomi- og virksomhetsstyringen i 2015 oppsummerer praksis, ambisjoner og elementer av god praksis. Caset «Fjelltilsynet» brukes for å vise frem eksempler på standard økonomirapporter og nøkkeltall i Økonomiinfo.

Mål for kurset

Målet for kurset er å gi deltakerne en innføring i hvilken informasjon et virksomhetsregnskap etter SRS gir og gi eksempler på hvordan slik regnskapsinformasjon kan brukes i virksomhetsstyringen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot ledere og medarbeidere som ønsker å lære mer om hvordan periodisert regnskapsinformasjon basert på SRS kan brukes i virksomhetsstyringen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om deltakerne har kjennskap til hovedbestemmelsene i økonomiregelverket, og de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS).

Planlagte kurs

09. mai. 2017

 Andre relaterte fagtilbud fra DFØ