Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i virksomhetsstyringen

Kurset gir en innføring i hvordan periodisert regnskapsinformasjon, basert på et virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS), kan brukes i virksomhetsstyringen.

Kursinformasjon

Kurstype:

Heldagskurs, kl. 09.00–15.30 (oppmøte fra kl. 08.30)

Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Kursbeskrivelse

Deltakerne vil få innsikt i hvilken informasjon et virksomhetsregnskap etter SRS inneholder, og hva som kan leses ut av et slikt regnskap. Hoveddelen av kurset fokuserer på hvordan periodisert regnskapsinformasjon kan brukes i virksomhetsstyringen. Det gis eksempler som viser forskjellen på styringsinformasjon fra et regnskap ført etter kontantprinsippet versus et periodisert virksomhetsregnskap etter SRS. Det gis også eksempler på periodiserte nøkkeltall, og hvordan disse kan brukes i virksomhetsstyringen. Det orienteres om funn fra DFØs kartlegging om bruk av periodisert regnskap i økonomi- og virksomhetsstyringen og kjennetegn ved god praksis. En statlig virksomhet som har kommet langt i bruken av periodisert regnskap i styringen forteller om sin praksis og erfaringer. Caset «Fjelltilsynet» brukes for å vise frem eksempler på standard økonomirapporter og nøkkeltall i Økonomiinfo.

Mål for kurset

Målet for kurset er å gi deltakerne en innføring i hvilken informasjon et virksomhetsregnskap etter SRS gir og gi eksempler på hvordan slik regnskapsinformasjon kan brukes i virksomhetsstyringen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot ledere og medarbeidere som ønsker å lære mer om hvordan periodisert regnskapsinformasjon basert på SRS kan brukes i virksomhetsstyringen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om deltakerne har kjennskap til hovedbestemmelsene i økonomiregelverket, og de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS).

Planlagte kurs

21. sep. 2017

Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i virksomhetsstyringen

Heldagskurs, påmeldingsfrist 14. september 2017