Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Frokostseminar om utredningsinstruksens etterlevelse

..
Start dato: 15. feb. 2017, kl. 08:30
Slutt dato: 15. feb. 2017, kl. 10:30
Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo, 5.etg. møterom Hovedøya

Tilfredsstiller statlige utredninger utredningsinstruksens krav? En nullpunktsmåling ved iverksettelse av ny instruks i 2016

Påmelding

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål rettes til

Spørsmål om seminarets innhold

Tema for frokostseminaret

DFØ har i en rapport gjennomgått departementenes høringsnotater fra første halvår 2015 og vurdert i hvilken grad utredningene i disse følger kravene i den nye utredningsinstruksen. Slik vil vi få et grunnlag for å måle endring i kvaliteten på statens beslutningsgrunnlag etter at ny instruks kom på plass. I den grad kravene i ny instruks ikke følges, er det behov for å endre hvordan slike høringsutredninger utformes for å tilfredsstille de nye kravene. Vi har tatt utgangspunkt i den nye utredningsinstruksens 6 spørsmål og vurdert i hvilken grad utredningene besvarer disse spørsmålene.

Videre presenteres resultater fra en spørreundersøkelse til departementer og virksomheter om utredningsarbeid, og om hvilke elementer i en utfordring som vurderes som mest utfordrende.

Bruk av kunnskap i Kunnskapsdepartementet vil bli presentert, blant annet om arbeidet med satsingsforslag til budsjettkonferansen.

Vi ønsker videre å invitere til en diskusjon og refleksjon om hvordan beslutningsgrunnlaget kan forbedres fremover.

Program:

  • 08.30 - 09:00  Servering av frokost
  • 09.00 - 09:15  Innledning ved midlertidig direktør for DFØ, Roger Bjerke
  • 09:15 - 09:50  Er statlige utredninger gode nok? ved Lars Hansson, DFØ
  • 09.50 - 10:10  Bruk av kunnskap i Kunsskapsdepartementet ved avdelingsdirektør Joakim Bakke, KD
  • 10:10 - 10:30  Hvordan får vi til bedre beslutningsgrunnlag? Innledning ved Gry  Hamarsland, DFØ. Åpning for diskusjon og innspill

 

Meld deg på her