Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Åpne kurs for ansatte i staten

DFØ tilbyr kurs innenfor området økonomistyring i statlige virksomheter.

Kursene er åpne for ledere og medarbeidere i staten.

Planlagte kurs

18. sep. 2017

Regnskap for statlige virksomheter (innføringskurs)

Heldagskurs, påmeldingsfrist 11. september 2017

21. sep. 2017

Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i virksomhetsstyringen

Heldagskurs, påmeldingsfrist 14. september 2017

19. okt. 2017

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Heldagskurs, påmeldingsfrist 12. oktober 2017

02. nov. 2017

Regelverk for økonomistyring i staten

Heldagskurs, påmeldingsfrist 27. oktober 2017

07. nov. 2017

Tilskudd (innføringskurs)

Heldagskurs, påmeldingsfrist 1.november 2017

09. nov. 2017

Samfunnsøkonomisk analyse

Heldagskurs, påmeldingsfrist 1. november 2017