Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Åpne kurs for ansatte i staten

DFØ tilbyr kurs innenfor området økonomistyring i statlige virksomheter.

Kursene er åpne for ledere og medarbeidere i staten.

Planlagte kurs

06. apr. 2017

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Heldagskurs, påmeldingsfrist 3. april 2017

24. apr. 2017

Tilskudd (innføringskurs)

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

25. apr. 2017

Regnskap for statlige virksomheter (innføringskurs)

Heldagskurs, påmeldingsfrist 20. april 2017

26. apr. 2017

09. mai. 2017

11. mai. 2017

Samfunnsøkonomisk analyse

Påmeldingsfrist 8. mai 2017