Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Åpne kurs for ansatte i staten

DFØ tilbyr kurs innenfor området økonomistyring i statlige virksomheter.

Kursene er åpne for ledere og medarbeidere i staten.

Planlagte kurs

02. feb. 2017

Budsjettarbeid i departementene

I kurset går vi gjennom bevilgningsreglementet og de sentrale elementene i budsjettprosessen i staten samlet, for departementene og i Stortinget.

03. feb. 2017

09. feb. 2017

Miniseminar: Tilskudd - om forvaltningslovens og økonomiregelverkets føringer. For ledere og folk med dårlig tid

Miniseminaret er et samarbeid mellom Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for økonomistyring, og vil ha kursholdere fra begge virksomheter.

22. mar. 2017

Regelverk for økonomistyring i staten

Heldagskurs. Påmeldingsfrist 17. mars

23. mar. 2017

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Heldagskurs. Påmeldingsfrist 17. mars

24. apr. 2017

Tilskudd (innføringskurs)

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

25. apr. 2017

Regnskap for statlige virksomheter (innføringskurs)

Heldagskurs, påmeldingsfrist 20. april 2017

26. apr. 2017

09. mai. 2017

11. mai. 2017

Samfunnsøkonomisk analyse

Påmeldingsfrist 8. mai 2017