Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

SAP Rapporter for fullservicekunder

Praktisk informasjon

Avmeldinger som ikke mottas før selve kursdagen, vil bli fakturert.

DFØ tar forbehold om nok antall påmeldte.

 

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Målgruppe

Dette kurset er beregnet på medarbeidere som skal ut standardrapporter for sin virksomhet. I tillegg vil kursdeltakerne lære å lage sine egne rapporter (ad-hoc spørringer). DFØ anbefaler at man tar dette kurset to-tre måneder etter fullført grunnkurs.

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha gjennomgått grunnkurs for fullservicekunder, og ha erfaring i bruk av SAP HR. Deltakerne bør kjenne datainnholdet i SAP slik at de kan vurdere hva som kan og bør tas med i de ulike spørringene. God kjennskap til de ulike infotypene er en stor fordel.

Siden  man på dette kurset benytter egen pålogging i SAP er det viktig at deltakerne i forkant av kurset sjekker sin pålogging. Det forutsettes at deltakerne har tilgang til egen bruker i SAP, når man på kurset skal ta ut rapporter for sin egen virksomhet. Deltakerne må ha tilgang til rollen z_ad_hoc_spoerring. Denne tilgangen opprettes av DFØ på forespørsel fra kunden i forkant av kurset. Send  bestilling via SolMan allerede ved påmelding til kurset og oppgi  kursdato.

Innhold

  • Oversikt over standardrapportene i SAP HR
  • Bestillingsvarianter
  • Redigering av rapporter og lagring av virksomhetsspesifikke oppsett
  • Overføring til regneark
  • Gjennomgang av funksjonaliteten i Ad Hoc Query
  • Hva Ad Hoc Query rapportgenerator kan brukes til?

De fleste standardrapporter i SAP kan tilrettelegges den enkelte virksomhet. Det vil bli satt av tid til øvelser og lage rapporter fra egen virksomhet.

Oppsatte kurs

26. apr. 2017

SAP Rapporter for fullservicekunder 26.april

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 19.04.17.