Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

SAP Rapporter for basis-/delservicekunder

Praktisk informasjon

Avmeldinger som ikke mottas før selve kursdagen, vil bli fakturert.

DFØ tar forbehold om nok antall påmeldte.

 

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Målgruppe

Dette kurset er beregnet på medarbeidere som skal ut standardrapporter for sin virksomhet. I tillegg vil kursdeltakerne lære å lage sine egne rapporter (ad-hoc spørringer). DFØ anbefaler at man tar dette kurset to-tre måneder etter fullført grunnkurs.

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha gjennomgått grunnkurs for basis- og delservicekunder, og ha erfaring i bruk av SAP HR. Deltakerne bør kjenne datainnholdet i SAP slik at de kan vurdere hva som kan og bør tas med i de ulike spørringene. God kjennskap til de ulike infotypene er en stor fordel.

Siden  man på dette kurset benytter egen pålogging i SAP er det viktig at deltakerne i forkant av kurset sjekker sin pålogging. Det forutsettes at deltakerne har tilgang til egen bruker i SAP, når man på kurset skal ta ut rapporter for sin egen virksomhet. Deltakerne må ha tilgang til rollen z_ad_hoc_spoerring. Denne tilgangen opprettes av DFØ på forespørsel fra kunden i forkant av kurset. Send bestilling via SolMan ved påmelding til kurset og oppgi kursdato.

Innhold

  • Oversikt over standardrapportene i SAP HR
  • Bestillingsvarianter
  • Redigering av rapporter og lagring av virksomhetsspesifikke oppsett
  • Overføring til regneark
  • Gjennomgang av funksjonaliteten i Ad Hoc Query
  • Hva Ad Hoc Query rapportgenerator kan brukes til?

De fleste standardrapporter i SAP kan tilrettelegges den enkelte virksomhet. Det vil bli satt av tid til øvelser og lage rapporter fra egen virksomhet.

Oppsatte kurs

25. apr. 2017

SAP Rapporter for basis-/delservicekunder 25.april

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 18.04.17.