Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

SAP NAV refusjoner påbygging

Praktisk informasjon

Avmeldinger som ikke mottas før selve kursdagen, vil bli fakturert.

DFØ tar forbehold om nok antall påmeldte.

 

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

 Målgruppe

  • Virksomheter som har tatt i bruk DFØs løsning for NAV-refusjoner i SAP
  • Lønnsmedarbeidere som jobber med oppfølging av refusjoner fra NAV
  • Regnskapsmedarbeidere som avstemmer refusjoner fra NAV
  • Evt. andre personer som skal bistå med oppklaring av avvik etc.

Forkunnskaper

Lønnsmedarbeidere:
Refusjoner fra NAV grunnkurs og har jobbet aktivt med refusjonsdata

Regnskapsmedarbeidere:
Avstemt regnskapet 1-2 måneder med aktive refusjonsdata

Innhold

  • NAV-refusjonsløsningen
  • Prosesser på lønn
  • Prosesser på regnskap
  • Avstemming av NAV-refusjoner, lønn og regnskap
  • Rutiner ved årsslutt og overføring saldo til nytt år
  • Oppsummering og tips til kontroller

Oppsatte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien