Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

SAP HR grunnkurs for basis-/delservicekunder

Praktisk informasjon

Avmeldinger som ikke mottas før selve kursdagen, vil bli fakturert.

Tidspunkt: Dag 1: kl. 10.00 - 15.00 | Dag 2: kl. 09.00 - 15.00

DFØ tar forbehold om nok antal påmeldte.

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om kurset rettes til:

Målgruppe

Grunnleggende nivå i SAP HR er beregnet på personal- og lønnsmedarbeidere i virksomheten med kjennskap til virksomhetens rutiner på personal- og lønnsområdet..

Forkunnskaper

Kjennskap til virksomhetens rutiner på personal- og lønnsområdet.

Innhold

Modul 1–6 (2 dager):

 • Modul 1 Introduksjon, innføring
 • Modul 2 Oppbygging SAP og organisasjon- og stillingsadministrasjon
 • Modul 3 Personal og lønnsregistrering
 • Modul 4 Solution Manager
 • Modul 5 Reise
 • Modul 6 Ansatt selvbetjening (portalen)

Modul 7–12 (2 dager):

 • Modul 7 Saksganger
 • Modul 8 Rapporter
 • Modul 9 E-skjema i kjernesystemet
 • Modul 10 Leder selvbetjening
 • Modul 11 Tid - fremmøte og fravær
 • Modul 12 DFØ App

Oppsatte kurs


Det er for tiden ingen planlagte arrangementer i denne kategorien