Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

..
Start dato: 23. aug. 2017, kl. 08:30
Slutt dato: 23. aug. 2017, kl. 11:00
Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

Velkommen til nettverksmøte 23. august kl 08.30 – 11.00:

Hvordan kan utredninger og arbeid med gevinstrealisering bidra til effektivisering? Erfaringer fra Digitaliseringsrådet og eDÅR-prosjektet

Dette er det første av en serie nettverksmøter DFØ arrangerer høsten 2017, med relevans for fellesføringen for 2017. Fellesføringen i tildelingsbrevene har en bred tilnærming til metoder for effektivisering, men vektlegger digitalisering av forvaltningen og digitalt førstevalg som spesielt viktige tiltak som du skal vurdere.

Hovedtema i dette første møtet er hvordan grundig utredningsarbeid og gevinstarbeid gir en  god plattform for arbeidet med effektivisering.

Vi får høre Digitaliseringsrådets erfaringer, og får en presentasjon av eDÅR-prosjektet (elektronisk innmelding av dødsårsak) - et praktisk eksempel som synliggjør mange utfordringer og dilemmaer – og som kan gi inspirasjon til å finne løsninger. (Les med om eDår her). 

NB: Det er et begrenset antall plasser.

Program:

08.30 – 09.00: Frokost og mingling

09.00 – 11.00: Faglig program

Hvordan kan utredninger og arbeid med gevinstrealisering bidra til å effektivisere virksomheten?
DFØ gir en kort gjennomgang av teori på området.  

Digitaliseringsrådet: Hvordan vi jobber og hva vi ser
Svein Kristensen, leder Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet startet sitt arbeid i 2016. De skal hjelpe virksomhetens ledere å lykkes med digitaliseringsprosjektene sine. To anbefalinger som går igjen i deres dialog med virksomhetene er knyttet til utredningsarbeidet og arbeidet med gevinster.  

På møtet gir Digitaliseringsrådet leder Svein R. Kristensen et innblikk i Digitaliseringsrådets erfaringer og kunnskap om hvor det ofte går galt i prosessen fra starten med utredningsarbeidet, og til realisering av gevinster. Han vil også komme med gode råd om hva man kan gjøre for å øke sjansene for å lykkes med digitaliseringsprosjekter.

Fra teori til virkelighet: Gevinstplanlegging i praksis
eDÅR-prosjekteten spennende reise gjennom det norske samfunn
Åsa Karen Otterstedt, prosjektleder eDÅR, og Jan Havsås Nordstrøm, Domstolsadministrasjonen

Åsa Karen Otterstedt og Jan Havsås Nordstrøm forteller om deres spennende reise gjennom det norske samfunn for å få oversikt over hvordan dagens papirbaserte system faktisk fungerer, og hvilke nyttevirkninger/ gevinster det å digitalisere dødsårsaksregisteret og forenkle prosessene rundt rapporteringen kan medføre.

Påmelding