Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Kurs, seminarer og nettverk

Her finner du våre kurs, konferanser, seminarer og nettverksmøter.

I menyen til venstre er arrangementene sortert etter tema/fagområde.

24. jan. 2017

SAP Rapporter for basis-/delservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 17.01.17.

25. jan. 2017

SAP HR grunnkurs for fullservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist er utvidet. Ledige plasser, meld deg på i dag !

25. jan. 2017

SAP Rapporter for fullservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 18.01.17.

01. feb. 2017

SAP NAV refusjoner grunnkurs

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 25.01.17.

02. feb. 2017

Budsjettarbeid i departementene

I kurset går vi gjennom bevilgningsreglementet og de sentrale elementene i budsjettprosessen i staten samlet, for departementene og i Stortinget.

02. feb. 2017

SAP NAV refusjoner påbygging

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 26.01.17.

03. feb. 2017

06. feb. 2017

Grunnleggende bruk av budsjetteringsverktøyet Agresso planlegger

Heldagskurs. Kaffe og registrering fra kl. 09.30. Påmeldingsfrist 1. februar 2017

07. feb. 2017

Personalportalen for departementene

Påmeldingsfrist: 6. februar 2017

07. feb. 2017

Grunnleggende oppsett og bruk av browserspørringer i Agresso

Heldagskurs. Kaffe og registrering fra kl. 09.30. Påmeldingsfrist 2. februar 2017

09. feb. 2017

Miniseminar: Tilskudd - om forvaltningslovens og økonomiregelverkets føringer. For ledere og folk med dårlig tid

Miniseminaret er et samarbeid mellom Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for økonomistyring, og vil ha kursholdere fra begge virksomheter.

14. feb. 2017

SAP HR grunnkurs modul 1-6 for basis-/delservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 07.02.17

16. feb. 2017

SAP HR grunnkurs modul 7-12 for basis-/delservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 09.02.17

21. feb. 2017

SAP Rapporter for basis-/delservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 14.02.17.

22. feb. 2017

SAP HR grunnkurs for fullservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 15.02.17

22. feb. 2017

SAP Rapporter for fullservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 15.02.17.

28. feb. 2017

Grunnleggende bruk av budsjetteringsverktøyet Agresso planlegger

Heldagskurs. Kaffe og registrering fra kl. 09.30. Påmeldingsfrist 23. februar 2017

01. mar. 2017

Grunnleggende oppsett og bruk av browserspørringer i Agresso

Heldagskurs. Kaffe og registrering fra kl. 09.30. Påmeldingsfrist 24. februar 2017

07. mar. 2017

Personalportalene for departementene

Påmeldingsfrist 6. mars 2017

07. mar. 2017

SAP NAV refusjoner grunnkurs

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 28.02.17.

08. mar. 2017

SAP NAV refusjoner påbygging

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 01.03.17.

21. mar. 2017

SAP Rapporter for basis-/delservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 14.03.17.

22. mar. 2017

Regelverk for økonomistyring i staten

Heldagskurs. Påmeldingsfrist 17. mars

22. mar. 2017

SAP Rapporter for fullservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 15.03.17.

23. mar. 2017

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Heldagskurs. Påmeldingsfrist 17. mars

28. mar. 2017

Grunnopplæring for fullservicekunder-regnskapsområdet

Todagerskurs. Kaffe og registrering fra kl. 09.30. Påmeldingsfrist 23. mars 2017

28. mar. 2017

SAP HR grunnkurs for fullservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 21.03.17

28. mar. 2017

SAP HR grunnkurs modul 1-6 for basis-/delservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 21.03.17

30. mar. 2017

Nettoføringsordningen i staten – i praksis

Heldagskurs. Kaffe og registrering fra kl. 09.30. Påmeldingsfrist 27. mars 2017

30. mar. 2017

SAP HR grunnkurs modul 7-12 for basis-/delservicekunder

Kurs-PC tilgjengelig i lokalet. Påmeldingsfrist: 23.03.17

04. apr. 2017

Personalportalen for departementene

Påmeldingsfrist 3. april 2017

24. apr. 2017

Tilskudd (innføringskurs)

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

25. apr. 2017

Regnskap for statlige virksomheter (innføringskurs)

Heldagskurs, påmeldingsfrist 20. april 2017

26. apr. 2017

09. mai. 2017

11. mai. 2017

Samfunnsøkonomisk analyse

Påmeldingsfrist 8. mai 2017

31. mai. 2017

Grunnopplæring for delservicekunder-regnskapsområdet

Todagerskurs. Kaffe og registrering fra kl. 09.30. Påmeldingsfrist 24. mai 2017