Typografi

Typografi beskriver hvordan vi kan bruke ulike skrifttyper for å skape dynamikk og variasjon i måten vi setter tekst. Det er et viktig virkemiddel for å visualisere tekst og fremheve ulike avsnitt, nivåer eller enkelte ord.
Konsistent bruk av skrifttype som et identitetsbærende grep er viktig for å skape gjenkjennelighet i tillegg til å gi DFØ et helhetlig og profesjonelt uttrykk.

Profilfonter

DFØ bruker Source Sans Pro og Source Serif Pro som profilfonter. 
Source Serif Pro
 brukes i overskrifter og mellomoverskrifter for å skape oversikt og enkle hierarkier. Disse skrifttyper skal brukes i alt informasjons- og markedsmateriell der DFØ er avsender. Unntak er brev, notater og andre dokumenter som settes opp i programmerte maler der alternativ skrifttype er lagt inn. Ta alltid hensyn til retningslinjene for universell utforming.

Les mer og last ned Source Sans og Source Serif hos Google.

Eksempler

For oversikt over alle stiler vi benytte, se Typografielementer i komponentbiblioteket


(h1)  
Source Serif Pro (50px)

Dette er en overskrift

font-weight: 700 (bold) 

(h2)  
Source Serif Pro (22px)

Dette er en mellomoverskrift

font-weight: 700 (bold) 

(ingress)
Source Sans Pro (22px) 

Dette er en ingress

font-weight: 400 (regular) 

(brødtekst)
Source Sans Pro (18px)

Dette er løpende tekst: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring forvalter økonomiregelverket, utredningsinstruksen og to av statens konsernsystemer. Dette er oppgaver som er delegert til oss fra Finansdepartementet. Vi er opptatt av å forbedre regelverkene og systemene slik at det i størst mulig grad bidrar til effektiv ressursbruk i staten. Våre forslag til forbedringer skal være tuftet både på faglige utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt, og på våre erfaringer med bruken av regelverkene og konsernsystemene.

font-weight: 400 (regular) 

Alternativ font

Arial er valgt som erstatning for Source Sans Pro der denne ikke er tilgjengelig. Til overskrifter bør Georgia benyttes som erstatning for Source Serif Pro. Alle Office-maler er bygget opp med Arial som standard skrifttype. Det er et systemfont som er tilgjengelig på alles maskiner, i likhet med Georgia. Ønsker du å ha skrifttypene Source Sans og Source Serif på maskinen din kan de enkelt laste de ned fra Google og bruke dem fritt. De er gratis og ikke lisensbelagt. 

Oppdatert: 2. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord