Illustrasjoner, ikoner og foto

For å støtte og berike tekstlig innhold kan man benytte foto, illustrasjoner eller ikoner.

Det er mange måter å visualisere budskap på. Her beskriver vi hva det er hensiktsmessig å velge, og hvilke retningslinjer som gjelder. Vår bruk av illustrasjoner som grafisk element er en virkningsfull del av vår identitet. Vi bruker i tillegg andre visuelle virkemidler når det er behov for å tydeliggjøre og fremheve elementer i kommunikasjonen.

Illustrasjoner

DFØ har utviklet flere identitetsbærende illustrasjoner, tegnet av Elisabeth Moseng. Illustrasjonene er abstrakte oversettelser av vår faglige kompetanse og virksomhet. 

Vi har mange komplekse og tekst-tunge dokumenter og rapporter vi skal formidle på en god måte. Bruk av illustrasjoner bidrar til å tilgjengeliggjøre noe av essensen i innholdet, samtidig som de skaper en tydelig avsenderidentitet. De beriker og tilfører mening til innholdet og kan med fordel benyttes til å bryte opp i lengre dokumenter eller introdusere temaer.

Illustrasjonene er tilgjengelig for nedlasting på intranett og er rettighetsbelagt. Er du usikker på bruksrettighetene, ta kontakt med kommunikasjon@dfo.no.

Logoillustrasjoner

Vi har utviklet flere logoillustrasjoner hvor vi bruker logosymbolet vårt i et mer lekent uttrykk. Disse kan vi bruke i ulike sammenhenger og forskjellige flater, for eksempel på rapporter, profilartikler, skrivebøker eller på digitale flater. Logoillustrasjonene finnes i profilfargene grønn, rød, gul, lys og mørk blå, i tillegg til hvit og sort. 

Eksempler på logoillustrasjoner.

Ta kontakt med kommunikasjon@dfo.no hvis du trenger ikonillustrasjonene i andre filformater.

Ikoner

Vi bruker ikoner fra Linearicons som vi anbefaler alle å bruke som utgangspunkt der det er hensiktsmessig å støtte innhold med ikoner, for eksempel med tanke på brukergrensesnitt, enklere navigasjon eller der infografikk kan bidra til å forenkle komplekse figurer. 

Hvis det er behov for ikoner som ikke finnes hos Linearicons, skal de tegnes med samme strek, stil og tone som disse. 

Ta kontakt med kommunikasjon@dfo.no for å få tilgang til ikon-pakken.

Eksempler på ikoner fra Linearicons biblioteket.

Fotostil

I de tilfeller vi ikke kan bruke våre faste illustrasjoner, eller når andre hensyn taler for det, kan vi bruke foto for å illustrere eller formidle et budskap mer effektivt. Vår fotostil omfatter farger, komposisjon og tematikk, der en kombinasjonen av disse bygger opp om vår visuelle identitet og våre verdier.

Som hovedregel velger vi norske naturbilder når vi bruker foto. Norsk natur blir ikke umoderne, og vi unngår foto med elementer som krever stadig fornyelse. Videre forbindes gjerne norsk natur med noe positivt, og bildene kan virke dekorative og stemningsskapende. 

Når situasjonen krever det, kan vi imidlertid fortsatt benytte illustrasjoner av mer konkret eller symbolsk karakter.

Stikkord for valg av foto:

  • typisk norsk natur og infrastruktur
  • årstider og geografi
  • abstrakt og stemning
  • panorama eller detaljer

Unngå som hovedregel bilder av mennesker, siden klær, briller, frisyrer og tekniske duppeditter fort blir utdaterte.

Du kan eventuelt bruke duotone/fargestikk (med profilfarger).

Vi har en egen bildebank med bilder som vi har rettigheter til. Denne er kun tilgjengelig fra DFØs intranett.

Eksempler på illustrasjonsfoto med norske naturbilder
Oppdatert: 15. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord