Komponentbibliotek

Alle våre eksterne kanaler og flater skal som hovedregel følge prinsippene og retningslinjene i denne designprofilen. Det er et mål for oss å fremstå enhetlig og samordnet. Derfor har vi laget et komponentbibliotek som gjør det lett å hente ut og ta i bruk korrekte stilsett og elementer.

Oppdatert

Komponentbibliotek

Skal du lage en ny løsning for oss, eller justere på en eksisterende, skal du bruke komponent­­biblioteket som utgangspunkt. Dette vil gjøre arbeidet med digitale uttak både mer effektivt og korrekt, samt at vedlikeholdet er sentralisert.

I komponentbiblioteket finner du oppdatert og original kode, stilsett og digitale elementer som kan gjenbrukes og tas i bruk i frontend utvikling og design. For eksempel finner du oppsett for typografi, farger, lister, knapper, skjemaelementer, trekkspill og bokser.

Komponentbiblioteket er publisert som node-pakke (@dfo/components) med semantisk versjonering, slik at komponentene kan brukes direkte inn i frontend utviklingsprosjekter og holdes oppdatert på en kontrollert måte.

Pass på at de som arbeider med slik utvikling og design får tilgang til dette biblioteket fra starten.

Kontakt kommunikasjon@dfo.no hvis du har spørsmål om komponentbiblioteket!

Unntak

Det kan være tilfeller når vi utvikler løsninger hvor det er hensiktsmessig å skille utseendet fra vår egen identitet. Det skal i de tilfeller begrunnes godt, og vi bør da tenke nøye gjennom hvordan løsningens identitet skal forholde seg til DFØ sin identitet.

Det vil også være tilfeller der det er uforholdsmessig krevende å tilpasse utseendet til en eksisterende løsning som har begrensninger for utforming og stiler.

Hvis du skal ta i bruk eller forvalte en slik løsning, så starter du alltid med å kartlegge mulighetene i løsningen. Hvor mye kan vi selv styre i frontend? Hvis det meste er låst til tredjeparts retningslinjer, så er det viktig å sikre at de elementene vi kan benytte fra oss gjengis riktig og i tråd med retningslinjene for bruk av DFØ sin identitet generelt.

Kan vi bruke vår logo?

Som oftest har vi mulighet til å laste opp egen logo i tredjeparts systemer. Da er det viktig å sikre at den skaleres riktig og har god nok oppløsning. Bruk alltid logofilene som ligger på nettsiden vår under retningslinjer for design.

Kan vi bruke våre farger eller skrifttyper?

Hvis vi kan benytte våre farger eller skrifttyper i løsningen, bør vi sterkt vurdere å gjøre det, men det er ikke sikkert at det er hensiktsmessig – dette må vurderes fra tilfelle til tilfelle. Her må vi se hvordan farger og skrifttyper fungerer i konteksten av løsningen.

Kan vi bruke våre illustrasjoner eller ikoner?

Hvis det er mulig å bruke tilpassede illustrasjoner eller ikoner/symboler i løsningen, har vi egenutviklede og innkjøpte illustrasjoner og ikon-pakker som vi fortrinnsvis bør benytte. I de tilfeller da vi har behov for å utvikle nye illustrasjoner eller ikoner skal vi vurdere om disse kan gjenbrukes også i andre løsninger, og sikre at vi har hensiktsmessige bruksrettigheter.

Kan vi påvirke utseendet på komponenter i løsningen?

Hvis vi har tilgang til å påvirke utseendet i noen av komponentene i tredjeparts løsning, så skal det som hovedregel baseres på vårt komponentbibliotek. 

Komponentbiblioteket inneholder de komponentene som vi ser som naturlige å gjenbruke. Hvis biblioteket ikke har komponenter som dekker bruksområdet, skal vi se om det samme behovet er løst i andre av våre tilpassede grensesnitt/løsninger, og vurdere om dette kan generaliseres til å bli en komponent i biblioteket. Hvis vi må utvikle nye komponenter, skal vi vurdere om disse skal legges inn i komponentbiblioteket.

Når vi benytter ferdig kode fra komponentbiblioteket har vi kontroll på resultatet og kan jobbe med videreutvikling og vedlikehold av koden via komponentbiblioteket, i motsetning til å måtte jobbe med oppdateringer i kode mange forskjellige steder. 

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?