Felles prinsipper for digitale flater

Disse prinsippene sier hvordan vi bør jobbe med digitale flater. Prinsippene gjelder for alle som jobber med og skal utvikle eksisterende eller nye digitale løsninger i DFØ.

Oppdatert

1. Koordinert

  • Vi jobber tverrfaglig for å lage de beste løsningene, både på tvers av avdelinger og kanaler.
  • Vi koordinerer oss med de andre i organisasjonen når vi skal utvikle en ny, digital løsning.

2. Digitalt og forenklet

  • Vi vurderer alltid hvordan vi kan bruke teknologi på en måte som gjør det mer brukervennlig for brukerne våre.
  • Vi jobber mot et felles brukergrensesnitt på tvers av digitale løsninger og tjenester for å gi brukerne et sømløst DFØ.
  • Vi har felles løsninger på tvers i organisasjonen for å sikre effektiv ressursbruk.

3. Brukerorientert

  • Vi løser reelle problemer for brukerne.
  • Vi prioriterer brukeroppgaver som gir størst effekt først.
  • Vi brukertester for å sjekke at løsningene våre fungerer etter hensikten.
  • Vi deler brukerinnsikten vi har med hverandre slik at flest mulig får nytte av det vi har lært.
  • Vi bruker metoder fra tjenestedesign som sikrer at brukernes behov blir hørt, forstått og løst, når vi skal utvikle nye, digitale løsninger.
Kontaktinfo

Har du spørsmål om de felles prinsippene for digitale flater? Ta kontakt med kommunikasjonsenheten på kommunikasjon@dfo.no.

Fant du det du lette etter?