Farger

Farger er viktige for å skape en tydelig identitet og for å støtte innhold og budskap. Vær nøktern i valg av farger, og bruk dem også som et virkemiddel for god navigasjon både i digitale og trykte flater.

Oppdatert

Primærfarger

Primærfargene er de mest sentrale fargene i DFØ og stammer fra logoen.

 • HEX: #012a4c
 • RGB: (1, 42, 76)
 • CMYK: (100, 80, 15, 45)
 • Pantone: 654 C
 • HEX: #005b91
 • RGB: (0, 91, 145)
 • CMYK: (100, 67, 19, 0)
 • Pantone: 7691 C
 • HEX: #009fe3
 • RGB: (0, 159, 227)
 • CMYK: (100, 0, 0, 0)
 • Pantone: Process CYAN C

Sekundærfarger

Sekundærfargene brukes hovedsakelig til illustrasjoner, men kan også bistå til å skape hierarki ved å utheve tekst, knapper eller i enkelte tilfeller som bakgrunn. Vær varsom med å bruke farger på tekst både i trykk og i digitale flater. Ta alltid hensyn til universell utforming. Les lenger ned på siden om «Tilgjengelighet og fargebruk i digitale kanaler».

 • HEX: #00ab84
 • RGB: (0, 171, 132)
 • CMYK: (78, 0, 60, 0)
 • Pantone: 339 C
 • HEX: #008ea6
 • RGB: (0, 142, 166)
 • CMYK: (100, 0, 28, 13)
 • Pantone: 7711C
 • HEX: #f7b715
 • RGB: (247, 183, 21)
 • CMYK: (0, 30, 100, 0)
 • Pantone: 1235 C
 • HEX: #e83f53
 • RGB: (232, 63 83)
 • CMYK: (0, 90, 60, 0)
 • Pantone: 710 C
 • HEX: #828282
 • RGB: (130, 130, 130)
 • CMYK: (0, 0, 0, 50)
 • Pantone: 416 C

Gråtoner

Brukes hovedsakelig på digitale flater, men kan også benyttes i trykte flater. Vær varsom med å bruke gråtoner på mindre tekst-størrelser i trykte flater.

 • HEX: #f7f7f7
 • CMYK: (0, 0, 0, 2)
 • HEX: #efefef
 • CMYK: (0, 0, 0, 4)
 • HEX: #e6e6e6
 • CMYK: (0, 0, 0, 7)
 • HEX: #d1d1d1
 • CMYK: (0, 0, 0, 15)
 • HEX: #333333
 • CMYK: (0, 0, 0, 100)

Vekting av farger

Primærfargene skal vektes fremfor sekundærfargene. Det er primærfargene som bærer identiteten og er mest fremtredende i det etterlatte inntrykket. Sekundærfarger benyttes når vi har behov for flere farger som for eksempel i illustrasjoner og figurer. Sekundærfarger har også en viktig funksjon i å fremheve innhold og skape dynamikk og variasjon i det visuelle uttrykket – men skal brukes i mindre grad enn primærfarger.

Illustrasjon av hvordan ulike farger skal vektes.

Graderte farger

Ved behov for ytterligere farger eller flere nyanser, kan man bruke primær- og sekundærfargene i lysere nyanser. Det vil si at man for eksempel kan bruke dem i 20 prosent, 30 prosent eller 50 prosent lysere variant. Dette kan for eksempel være et behov i figurer og grafer der det er mange verdier. Grånyanser har noen utfordringer i trykk og her bruker vi kun nyanser av sort. På skjerm kan vi fritt benytte gråfargen i paletten i ulike nyanser. Husk at de lyseste nyansene ofte kan «brenne» ut på enkelte skjermer og prosjektorer. Det betyr at en lys grå bakgrunn kan fremstå som hvit for eksempel. 

Tilgjengelighet og fargebruk

Mye innhold er enklere å forstå ved bruk av farger, men for å sikre at alt innholdet blir tilgjengelig, kan vi ikke kun støtte oss på farger som virkemiddel for å få frem budskapet vårt. 

For eksempel vil personer som har dårlig fargesyn, svaksynte og blinde, ha vanskelig for å lese innholdet hvis de har en dårlig kalibrert skjerm eller ser på en dårlig projektor.

Når vi bruker farger må vi sikre god nok kontrast, som møter kravene i forskriften om universell utforming.

Fargegjengivelse

Det er alltid en utfordring å gjengi farger likt fra gang til gang. Skjerm og nettlesere overfører farger ulikt, og i trykte medier er fargeinntrykket blant annet avhengig av underlaget og trykkmetoder. Med så mange variabler er det derfor viktig at vi er konsekvent i fargebruken.

I trykte medier er det viktig å høre med trykkeriet hvilket fargeprofiler (ICC profiler) som skal benyttes for valgt underlag. 

Til Adobe CC programvare kan du laste ned farge-bibliotekene under, til både trykk og skjermbruk.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?