Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Ny fakturaadresse fra 1. april 2017

Informasjon til alle våre kunder som mottar faktura per post: Fakturamottaket får ny adresse!

Vi ber om at dere oppdaterer fakturaadressen på deres egne nettsider. Lag også gjerne en nyhetssak på nettsidene, slik at alle leverandører får informasjonen raskt (se link til forslag i grønn boks på denne siden). I en periode blir det foretatt omadressering fra gammelt til nytt fakturamottak.  

For elektronisk faktura er det ingen endringer.

Vi anbefaler at dere benytter denne anledningen til å oppfordre leverandørene til å ta i bruk EHF- faktura.


Ny fakturaadresse fra 1. april:

“Virksomhetens navn”
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Unntak:

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Skatteetaten, Domstolene i Norge og Kriminalomsorgsdirektoratet får andre fakturaadresser, og vi sender ut egen informasjon til dere.
  • Departementer som tidligere fikk levert regnskapstjenester fra DSS endrer ikke fakturaadresse, men fortsetter med samme adresse som før.

 

Ny fakturaadresse
Kriminalomsorgdirektoratet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4721
7468 Trondheim
Ny fakturaadresse
Domstolene i Norge
Fakturamottak DFØ
Postboks 4716
7468 Trondheim
Ny fakturaadresse
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4738
7468 Trondheim
Ny fakturaadresse
Skatteetaten
Fakturamottak DFØ
Postboks 4731
7468 Trondheim

Hvis dere har spørsmål, send en e-post til regnskap@dfo.no.

Kundenotat publisert 15. mars 2017.