Statsregnskapet.no er oppdatert

Mandag 2. mai ble statsregnskapet.no oppdatert med regnskapstall for 2021. Vi har også noen nyheter i løsningen.

Sammenligning av utgifter og bevilgninger 

På forsiden (for staten samlet), på departementssidene og på Inntekter og utgifter, formålssidene har vi laget to nye grafer hvor du kan sammenligne utgifter og bevilgninger for flere regnskapsår. En graf viser månedlig utvikling gjennom året, en annen viser akkumulert utvikling gjennom året.

Nye nøkkeltall 

På sammenligningssiden vil vi i løpet av kort tid presentere nye og justerte nøkkeltall. Vi har rendyrket artskontoer knyttet til lønn for ansatte i nøkkeltallet lønnsutgifter/-kostnader per årsverk og lønnsandel av driftsutgifter/-kostnader. Denne endringen vil gjøre det mer relevant å sammenlikne disse nøkkeltallene på tvers av statlige virksomheter.  

Vi har også etablert nøkkeltallet IKT-utgifter/-kostnader per årsverk. Nøkkeltallet vil gjøre det lettere å sammenlikne denne type utgifter/kostnader på tvers av statlige virksomheter.   

Statsregnskapet.no

Sjekk ut de nye tallene og nyhetene

Lynkurs 

Dersom du ikke er så kjent med statsregnskapet.no kan du kikke på filmen under fra et lynkurs som vi holdt 3. mai 2021. Kurset tar deg med på en rundtur i statsregnskapet.no. (De siste nyhetene i løsningen er naturlig nok ikke omtalt i kurset.) 

Har du spørsmål om statsregnskapet.no?

Ta kontakt med:

Publisert: 2. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord