Nye tjenestemodeller fra DFØ

DFØ har fått nye tjenestemodeller, der vår anbefalte grunnpakke er det som tilsvarer dagens fullservicemodell, med mulighet for tilleggstjenester på toppen.

I dialog med virksomheter som vurderer å bli kunde av DFØ, vil vi som hovedregel tilby en grunnpakke for regnskapstjenester og en for lønnstjenester/HR-systemløsninger. Grunnpakken tilsvarer dagens fullservicemodell. I tillegg til grunnpakken, kan virksomhetene velge å kjøpe tilleggstjenester. Disse kan kjøpes enkeltvis eller i kombinasjon, ut fra hva virksomheten har behov for.

For eksisterende kunder vil vi gå i dialog med sikte på at flest mulig velger å gå over til nye tjenestemodeller innen 2022.

En viktig årsak til at vi justerer tjenestemodellene, er at digitalisering og utvikling av systemene på noen områder har gjort den opprinnelige arbeidsdelingen mellom DFØ og kundene uhensiktsmessig. Digitaliseringsgraden vil øke i tiden som kommer, og den nye tjenestemodellen vil i større grad gjøre det mulig for kundene å dra nytte av dette.

DFØ leverer tjenester til nær 90 prosent av statlige virksomheter og digitaliserer oppgaver på vegne av alle. Det har vært stort press på å få endret arbeidsdeling de siste årene, med høy aktivitet knyttet til overgang til en fullservicemodell. Mange har sett at det er mer effektivt at DFØ utfører en større del av det administrative arbeidet.

En annen årsak til nye tjenestemodeller, er at vi vil legge bedre til rette for at kundene selv kan velge blant våre nye, utvidede tjenester på økonomitjenesteområdet. Eksempler på slike tjenester er HR-system for staten, lokale lønnsforhandlinger, konkurransegjennomføringsverktøy og systemstøtte for prosjektsøknad.

Vi vil gjerne ha dialog med våre kunder om de nye tjenestemodellene, ta kontakt med divisjonsdirektør for regnskapstjenester Gøril Aune eller divisjonsdirektør for lønnstjenester/HR-systemløsninger Bjørn Sæstad for en presentasjon/diskusjon for din virksomhet.

Lønnstjenester/HR-systemløsninger

Regnskapstjenester

Publisert: 1. oktober 2020 Oppdatert: 23. oktober 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord