Ny årskonferanse fra DFØ – en bedre stat

DFØs årskonferanse – en bedre stat gjennomføres for første gang 7. februar 2023 i Oslo. Konferansen er et resultat av at vi slår sammen Forvaltningskonferansen og Styringskonferansen til en faglig større og mer helhetlig årlig møteplass.

Styringskonferansen og Forvaltningskonferansen har lange og stolte tradisjoner, med over 1000 deltakere hvert år. Når disse nå slåes sammen til Årskonferansen – en bedre stat, har DFØ som mål å etablere den viktigste møteplassen for forvaltningen.

Hilde Nakken og Per-Christian Harr
Hilde Nakken og Per-Christian Harr ser fram til å samle statsforvaltningen på Årskonferansen – en bedre stat 7. februar 2023.

– Tidligere og pågående kriser, fremtidens floker og erkjennelsen av at vi må få mer ut av mindre, har konsekvenser for styring, organisering og ledelse i staten. Gjennom årskonferansen skal vi sette søkelys på de mest sentrale problemstillingene for ledere og medarbeidere i forvaltningen, og ikke minst fremme en debatt om muligheter og løsninger, sier divisjonsdirektør Hilde Nakken.

– Konferansen har som mål å være samlende for hele statsforvaltningen, her vil vi dele innsikt og bidra til læring med utgangspunkt i tidsrelevante problemstillinger. Under temaet «forberedt på fremtiden» skal vi utvikle et spennende program, som vil ligge klart i løpet av høsten, sier prosjektleder Per-Christian Harr i DFØ.

Hold av datoen 7. februar 2023, og følg med på konferansens nettside:

Har du spørsmål om Årskonferansen – en bedre stat?

Ta kontakt med Per-Christian Harr på tlf. 982 21 755 eller e-post per-christian.harr@dfo.no.

Publisert: 6. september 2022 Oppdatert: 7. september 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord