Innbyggerundersøkelsen: DFØ følger opp innbyggere som svarte sist

I 2021 gjennomførte DFØ innbyggerundersøkelsen for sjette gang. Flere innbyggere sa seg villige til å delta i tilsvarende undersøkelse i løpet av 2022. DFØ og Norsk Gallup sender i disse dager ut denne undersøkelsen til innbyggerne.

Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av holdninger til offentlige myndigheter i Norge. TNS Gallup har på oppdrag fra DFØ ansvar for å sende ut undersøkelsen og ta imot svarene.

Undersøkelsen skal gi regjeringen og forvaltningen et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer. Den skal også gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle tjenestene hos offentlige virksomheter.

I denne oppfølgingsundersøkelsen retter vi et spesielt fokus på folks tillit til myndighetene. Etter innsamling og analyse presenterer DFØ resultatene i løpet av 2023.

Personvern
  • Norsk Gallup assisterer DFØ i datainnsamlingen.
  • Det er frivillig å delta i undersøkelsen.
  • Utvalget er hentet fra Folkeregisteret. Deltakelse i undersøkelsen innebærer samtykke til behandling av personopplysningene dine.
  • Svarene dine er konfidensielle. I alle data som kommer inn vil navnet ditt bli erstattet av et nummer.
  • Koblingen mellom navnet ditt og spørreskjemaet vil bli slettet den 30. november 2023. Det vil altså ikke være mulig å spore svar til enkeltindivider etter denne datoen.
  • Fram til da kan du når som helst trekke deg fra undersøkelsen og kreve at opplysningene blir fjernet.
Har du spørsmål?

Har du spørsmål til undersøkelsen eller utfyllingen av skjemaet, kontakt Norsk Gallup på e-post: gallup-undersokelse@tns-gallup.no. Har du spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte DFØs personvernombud på e-post Personvernombud@dfo.no.

Publisert: 8. november 2022 Oppdatert: 27. november 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord