Finalistene til Anskaffelsesprisen 2022

Anskaffelsesprisen deles ut til et samarbeid i en anskaffelsesprosess for en vare eller tjeneste som har gitt spesielt gode effekter for oppdragsgiver, dens brukere og leverandøren.

Juryen har valgt ut to finalister til Anskaffelsesprisen 2022

 • Samarbeid mellom Avinor og Beumer Group om anskaffelse av nytt bagasjehåndteringssystem

 • Samarbeid mellom Oslo kommune og OneMed AS for avtale om medisinsk forbruksmateriell, utstyr og opprettelse av beredskapslager
 • Juryens begrunnelse

  Samarbeidet mellom Avinor og Beumer Group om anskaffelse av nytt bagasjehåndteringssystem

  Bagasjesystem, Avinor
  Arbeid med nytt bagasjehåndteringssystem.

  Avinors gamle bagasjehåndteringssystem måtte skiftes med et nytt system. Avinor gjennomførte flere runder med markedsdialog for å få oversikt over teknologi og skape interesse blant leverandører om anskaffelsen.

  Markedsdialogen i ble gjennomført som dialogmøter, befaring i forkant og en-til-en møter. Det ble også gjennomført en mulighetsstudie hvor leverandørene fikk betalt for å delta. På grunn av pandemien var passasjertallet redusert, og det ble mulig å gjennomføre prosjektet to år tidligere enn opprinnelig plan.

  Juryen vil særlig framheve den omfattende markedsdialogen, og at leverandørene ble bedt om å tilby løsninger de mener dekker behovet best mulig. Dette viser at oppdragsgiver fokuserer på å nyttiggjøre seg markedskompetansen i konkurransen. Gjennom samarbeidet oppnådde de resultater innenfor flere områder. Flere digitaliseringstiltak ble gjennomført for å fremme bedre kontraktsoppfølging innen endringshåndtering, kontroll av bestillinger og krav til seriøsitet. Det er i tillegg stilt flere krav for å fremme bærekraft i anskaffelsen med dedikerte ressurser som følger opp krav til seriøsitet. Prosjektet fokuserer på gjenbruk og har eget avhendingsregnskap som viser hva som er resirkulert.

  Prosjektet har oppnådd gode resultater som færre forsinkelser, lavere kostnader og mer fornøyde passasjerer.

  Samarbeid mellom Oslo kommune og OneMed AS om avtale om medisinsk forbruksmateriell, utstyr og opprettelse og drift av beredskapslager

  Innpakning av medisinsk forbruksmateriell. Oslo kommune
  Institusjonssjef Jeanett Vasskog ved Midtåsenhjemmet er meget fornøyd med at palleplast forsvinner, og at Oslo kommune vil spare 1,5 tonn plast i året ved overgang til Pallorangs flergangs palletrekk. Her sammen med bærekraftsjef Alvin Dammann Leer fra Packorang og adm.dir. Jan Knoph i OneMed.

  Oslo kommune planla en standardisert fornyelse av rammeavtalen på dette området i 2020, men da pandemien brøt ut valgte kommunen å utsette den planlagte konkurransen. Oslo kommune og markedet fikk gjennom pandemien mange nye erfaringer om hvordan sikre tilgang på helsemateriell. Som følge av dette ønsket Oslo kommune å utvikle en ny avtale i mer strategisk retning. Kommunen ville utfordre markedet på innovative løsninger for et framtidig beredskapslager for smittevernsutstyr til Oslo kommune. Markedet ble invitert til dialogmøter og konkurransedokumentene ble sendt på høring i to runder høsten 2020. Innovative grep knyttet til digitalisering ble gjort for å sikre rotasjon av varer på beredskapslageret. Leveransene styres og måles gjennom en fast tertialrapporteringsmal. Det rapporteres på forbruk og måloppnåelse på bærekraft.

  Juryen vil særlig framheve den tette dialogen med leverandørmarkedet, mekanismer i kontrakten som tilrettelegger for innovative løsninger i hele kontraktsperioden, og aktivt samarbeid mellom kommunen og leverandør for å redusere miljøbelastningen og karbonfotavtrykket i avtalen. Kommunen har stilt krav om at leverandøren aktivt skal jobbe med å finne innovative løsninger som kan redusere forbruket av plast igjennom avtaletiden. Resultatene er så langt positive og OneMed vil (sammen med bedriften Pallorangen), nå sørge for 1,5 tonn mindre plastforbruk i året ved å erstatte plastfilmen som i dag brukes rundt paller ved transport til Oslo kommune, med det miljøvennlige flergangs-palletrekket fra Packorang.

  Prosjektet bærer preg av tett samarbeid og fleksibilitet fra begge parter for å nå felles mål i avtalen.

  Publisert: 2. november 2022 Oppdatert: 22. november 2022

  Fant du det du lette etter?

  Det beklager vi!

  Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord