Viktig steg mot felles HR-system for staten

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har signert kontrakt med Itelligence for å innføre et felles HR-system for staten.

Oppdatert

Kontrakten er verdt mellom 60 og 100 millioner kroner og varer i fem år. Den nye avtalen omfatter SAP SuccessFactors og bistand fra Itelligence for å innføre systemet i årene som kommer.

– Dette har kundene våre etterspurt i mange år. Det er en naturlig utvidelse av tjenestene på lønn mot mer strategisk HR. Vi håper at løsningen gir bedre og mer effektivt HR-arbeid, sier divisjonsdirektør Bjørn Sæstad i DFØ.

Digital systemstøtte vil bidra til å effektivisere HR-prosessene, slik at de ansatte får bedre tid til kjerneoppgavene sine.

– Systemet skal rulles ut over flere år og vi starter på en basisløsning med rekruttering og personal- og organisasjonsadministrasjon. Systemløsningen skal utvides og utvikles etter hvert, sier Bjørn Sæstad.

Systemet skal være integrert med SAP lønn og skal kunne integreres med andre systemer. På sikt skal det også integreres mot Virksomhetsplattformen, som er DFØs kompetansestyringsverktøy for statlige virksomheter.

Fant du det du lette etter?