Utviklingen i antall arbeidsforhold i stats- og sentralforvaltningen

DFØ viser i et nytt notat at antall arbeidsforhold i statsforvaltningen økte med 0,5 prosent fra 2018–2019 mot 1,2 prosent fra 2017–2018. Det betyr en økning på henholdsvis 853 fra 2018–2019 og 1 878 fra 2017–2018.

Oppdatert

Til sammenligning var den generelle sysselsettingsveksten i Norge på 0,9 prosent.

Veksten er også denne gangen størst blant høyskolene og universitetene samt i Politi- og lensmannsetaten. I sentralforvaltningen (departementene og direktoratene) var økningen på 0,7 prosent (169 arbeidsforhold). Utelukker vi endringer som kan forklares av omorganisering og oppgaveflytting, er økningen av antall arbeidsforhold i sentralforvaltningen 266. Dette tilsvarer en prosentvis økning på 1,2 prosent.

I 2019 var de største statlige omorganiseringene i Skatteetaten mellom direktoratet og deres ytre apparat og fra Jernbanedirektoratets ytre apparat til Bane NOR.

Sju av ti ansatte i statsforvaltningen og tre av ti ansatte i sentralforvaltningen har arbeidssted utenfor Oslo. Den geografiske fordelingen har holdt seg relativt stabil for alle fylker siden 2018, men antall ansatte med arbeidssted i Oslo har gått ned med 0,1 og 0,6 prosentpoeng for henholdsvis statsforvaltningen og sentralforvaltningen.

Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av statistikk fra SSB og data fra DFØs kartleggingsundersøkelse.

Fant du det du lette etter?