Utsatte frister for innbetaling av merverdiavgift og arbeidsgiveravgift

Som følge av koronaviruset er det endrede frister for innbetaling av merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Oppdatert

Merverdiavgift

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april er utsatt til 10. juni 2020.

Dersom du har innbetalt merverdiavgiften for 1. termin, og du ønsker denne tilbakebetalt, må du kontakte Skatteetaten.

Arbeidsgiveravgift

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin (mars og april) utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er derfor 15. mai 2020.

Ikke utsatte frister for innrapportering av skattemelding mva og a-melding

Det er ikke endringer i fristene for innrapportering av skattemelding mva eller a-meldingen. Det er imidlertid innført en midlertidig stans i ordningen med tvangsmulkt. Dersom skattemelding mva for 1. termin med leveringsfrist 14. april og a-meldingen for mars med leveringsfrist 6. april ikke leveres i tide, påløper det derfor ikke tvangsmulkt. 

Skatteetaten minner imidlertid om viktigheten av at a-meldingen blir levert, da opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Fant du det du lette etter?