Tolletaten vinner Bedre stat-prisen 2018

Tolletaten er hedret med årets Bedre stat-pris for sin kvoteapp, som enkelt lar deg sjekke kvoten og fortolle varer.

Oppdatert
Fra venste: Hilde Singsaas, leder av juryen (DFØ), Øystein Børmer, vinner av Bedre stat-prisen (Tolletaten) og finansminister Siv Jensen. Foto: Torstein Bøe / NTB
Fra venste: Hilde Singsaas, leder av juryen (DFØ), Øystein Børmer, vinner av Bedre stat-prisen (Tolletaten) og finansminister Siv Jensen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Tolletaten har laget en brukervennlig tjeneste som tar utgangspunkt i at det skal være lett å gjøre rett. Tiltaket gir tidsbesparelser både for virksomheten selv og for publikum, og er et godt eksempel på hvordan nytekning bidrar til økt effektivitet, sier finansminister Siv Jensen, som delte ut prisen under Styringskonferansen onsdag.

Etter 17 måneder har etterlevelsen av regelverket økt kraftig, og økte inntekter fra fortolling har allerede dekket inn kostnadene med å utvikle appen.

Lett å gjøre rett

Kvoteappen, som ble lansert i juni 2016, gjør at du lett kan sjekke om varene dine er innenfor eller utenfor alkohol- og tobakkskvoten, og fortolle det du har over. I tillegg til å spare folk flest for tid, gir appen også tidsbesparelser for Tolletaten – og ikke minst har den bidratt til flere kroner i statskassen.

– Tiltaket har forenklet og effektivisert etatens arbeid, slik at de har fått mer tid til andre oppgaver. Samtidig bidrar appen til positive effekter for både samfunnet og brukerne, helt i tråd med prinsippene for god styring og effektiv ressursbruk, sier Hilde Singsaas, som er direktør i Direktoratet for økonomistyring og leder for juryen. 

I juryen sitter også Kristin Clemet, Eva Hildrum, Kari Nyland og Svein Kristensen.

Fikk prisen for god styring

Bedre stat-prisen blir delt ut hvert år under Styringskonferansen. Denne konferansen er den største fagkonferansen for styring i staten, og har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) arrangerer konferansen. 

Bedre stat-prisen

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kårer hvert år det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å realisere vår visjon om effektiv ressursbruk i staten.

Vi ønsker at statlige virksomheter skal jobbe systematisk med å oppnå bedre ressursbruk.

Målgruppen er departementer og statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen.

Prisen deles ut hvert år på Styringskonferansen. 

Fant du det du lette etter?