Robot for sykmeldingshåndtering

Fra 3. mars vil DFØ starte implementering av en robot som håndterer sykmeldinger for våre fullservicekunder. Roboten vil bidra til å effektivisere en rutine som i dag er manuell og tidkrevende.

Oppdatert

DFØ henter i dag digitale sykmeldinger for 93 prosent av ansatte hos fullservicekunder. Vi ønsker å ta i bruk en robot for sykmeldinger for alle kunder på fullservice, og legger opp til å starte implementeringen fra 3. mars. 

Effektiviserer en tidkrevende rutine

Roboten ble introdusert i september 2018, og har fungert godt. Den henter og registrerer sykmeldingens Del C. I tillegg henter roboten Del D uten å registrere. Robotiseringen har satt kundene våre i stand til å ta ut full gevinst av innføringen av digital sykmelding. 

Oversendelse og innhenting av digitale sykmeldinger via Kundesenter på nett er en manuell og tidkrevende rutine, ikke minst for kundene, og innebærer at kundene ikke utnytter muligheten for effektivisering som ligger i digitale sykmeldinger. 

Enkelte kunder bruker sykmeldingene til oppfølging av om ansatte har sendt krav om sykepenger, eller til oppfølging av fravær. For disse kan robotisering fremstå som en ulempe. 

Begge prosesser støttes imidlertid godt av både våre og NAVs systemløsninger. Ved å bruke disse, sikrer kundene at de følger beste praksis. Vi informerer gjerne om løsningene.

Kostnadsfri oppgradering

Oppgraderingen er kostnadsfri for kundene. Verken personvernhensyn eller andre forhold som følger av regelverk er til hinder for robotisering. 

Det eneste vi trenger for å starte omleggingen til robot er en bestilling via Kundesenter på nett.

I løpet av de nærmeste dagene kontakter vi hver enkelt kunde med forespørsel om videomøte, slik at vi sammen kan gjennomgå hva innføring av roboten vil innebære.

Fant du det du lette etter?