Referat fra nettverksmøtet i samfunnsøkonomisk analyse 11. desember

11. desember hadde nettverk for samfunnsøkonomisk analyse et møte med fokus på gode beslutningsgrunnlag og hvordan sosiale relasjoner i økonomien kan spille inn på disse.

Oppdatert

Hilde Singsaas, direktør i DFØ, introduserte og startet dagen med å minne oss på viktigheten av gode beslutningsgrunnlag og regelverket som ligger til grunn for utredninger og samfunnsøkonomiske analyser. Hilde viste så til resultater fra en kartleggingsstudie som DFØ har gjennomført. I studien ble om lag 140 høringer gjennomgått for å kartlegge nivået på utredninger og hvordan de samsvarer med kravene i dagens utredningsinstruks. Studien viser at det er et betydelig forbedringspotensial. Videre viste Hilde til hva vi kan gjøre for å lage bedre beslutningsgrunnlag og at vi har grunn til å være optimistiske for nivået på fremtidige utredninger.

Hilde Aspenberg Jordal, forsker i Concept, presenterte en studie av utvalgte konseptvalgutredninger (KVU-er) med formål om å finne eksempler på god praksis. Concept har funnet forbedringspotensial på flere av de samme punktene som DFØ har funnet i sin studie som ble presentert tidligere, herunder utforming av tydelige mål og tilstrekkelig grundige problemanalyser. Hilde Jordal presenterte også flere forslag til forbedring av innholdet i en KVU, blant annet innføring av en «problemanalyse», i tråd med utredningsinstruksens seks spørsmål.

Karine Nyborg holdt et innlegg om  hvordan fellesskap og sosial koordinering kan ha stor betydning for virkninger av statlige tiltak, særlig for miljøpolitikk og miljøøkonomiske analyser. Karine satte samfunnsøkonomiske forutsetninger på spissen ved å presentere en historie om hvordan verden ville sett ut med perfekt frikonkurranse. Historien er hentet fra novellesamlingen Balladen om den usynlige hånd som Karine utga i 2016. 

Videre viste Karine til hvordan sosiale relasjoner kan innarbeides i økonomiske modeller, og hvordan slike relasjoner kan føre til gode eller onde sirkler. Disse sirklene gjør at jo flere som tar et godt valg, jo mer vil man få igjen for å ta det gode valget selv. Ved hjelp av politiske tiltak kan man vippe en dårlig sirkel til en god sirkel og skape en selvforsterkende effekt hvor flere og flere tar det gode valget. Dette ble eksemplifisert blant annet ved strengere røykelov og subsidiering av elbiler.

Fant du det du lette etter?